O nadaci CARF
Vyberte stránku

O společnosti CARF

Snažíme se inspirovat všechna srdce, abychom se každý den stávali více lidmi, kteří budují spravedlivější společnost.

Co máme dělat?

Díky našim dobrodincům pomáháme při formaci kněží, šíříme jejich dobré jméno a modlíme se za jejich věrnost a povolání.

Pracujeme na tom, aby se neztratilo žádné povolání a aby mohli ve své pastorační práci předávat všechno přijaté světlo, vědu a učení.

Mise

finančně přispívat na to, aby kněží a seminaristé získali solidní akademickou, lidskou a duchovní přípravu.

Vize

Věříme ve svobodu náboženského vyznání a v přínos špičkového vzdělání k budování spravedlivé společnosti.

Hodnoty

Hájíme lidské hodnoty inspirované sociální naukou církve. 

Náš závazek

Icon Books

Akademické stránky

Bakalářské studium, specializace nebo doktorský program dává každému uchazeči specifické školení v oboru teologie, filozofie, kanonického práva nebo institucionální sociální komunikace.

Ikona posvátných nádob

Duchovní

Seminaristé a kněží doplňují svou akademickou a lidskou formaci o duchovní, protože musí být připraveni následovat své povolání a propůjčil své tělo a ducha Pánu.

Ikona Lidé

Člověk

Prostřednictvím rodinného prostředí a přípravy dochází k rozvoji postojů, dovedností a hodnot, které mají vliv na osobní a sociální růst dětí. kněží.

Připojíte se k této výzvě?

Tato nadace finančně přispívá na to, aby kněží a seminaristé z celého světa získali solidní teologickou, lidskou a duchovní přípravu.

Ilustrace Modlící se ruce

Organizace

Fernando Martí Scharfhausen

Fernando Martí Scharfhausen

Prezident
Fernando Martí Scharfhausen

Viceprezident
María Consuelo Mesa Casado

Tajemník, který není zaměstnavatelem
Fernando Moreno Cea

Členové
José Luis Elías Rodríguez
Margarita García Pinilla
David Gómez García
Pablo Paunero Quijada
Amador Sosa Lora
Andrés Hernando Aboin
Marian Pampillón Olmedo

luis alberto rosales araque

Luis Alberto Rosales Araque

Výkonný ředitel
Luis Alberto Rosales Araque

Finanční ředitel
Juan José Ferrer-Bonsoms Millet

Ředitel marketingu a fundraisingu
Álvaro Garrido Bermúdez

Komunikace a propagace
Tono Martín Sanz de Bremond

Patronato de Acción Social
Rosana Díez-Canseco
Carmen Ortega

Delegáti v Katalánsku
Federico Armengol Pubill
Carlos García-Elias Cos

Delegát v regionu Castilla y León
María Dolores Cuadrado Barbero

Delegát ve Valencii
Pedro Joaquín García Campillo

Delegát v Galicii
Andrés Barbé Riesco

Správa
Tomás Martín Ruiz
Diego García-Plata Ortiz-Villajos
Pedro Domínguez Benjumea
Pilar Maldonado Juárez

Výpočetní technika
Luis de Lucas od Madrid
Erick Castillo

Sekretariát
Ana García Fernández

Historie CARF:
více než 30 let služby církvi

CARF je soukromá kulturní nadace na podporu charity. Zjistěte více o jeho historii a cestě, kterou prošel.

Stručný přehled

Nadace uznaná Ministerstvem kultury podle ministerského nařízení ze dne 22.5.1989, zveřejněného v BOE ze dne 13.6.1989, registrovaná pod číslem 140 s CIF: G-79059218.

Formace kněží byla přítomna v apoštolské a kněžské horlivosti zakladatele Opus Dei, svatého Josemaría Escrivá de Balaguer. Jeho nástupce, blahoslavený Alvaro del Portillo, tuto touhu uskutečnil tím, že v roce 1984 zahájil činnost dnešní Papežské univerzity Svatého kříže v Římě, a to z podnětu a inspirace svatého Jana Pavla II.

Ikona dokumentů