Nadační fond CARF: kontinuita v čase - CARF
Vyberte stránku

Nadační fond

Stálá podpora integrální formace kněží a seminaristů přesahuje cykly ekonomiky. Pracujeme v nadačním fondu (dotace) CARF, abychom je mohli vždy podpořit.

Nadační fond CARF CARF šipka dolů bílá

Jaký je cíl?

Na stránkách dotace se snaží důsledně podporovat integrální formaci kněží a seminaristů, a to mimo negativní cykly ekonomiky.

Příjmy získané do fondu jsou investovány obezřetně s cílem udržet kupní sílu počátečního kapitálu a část zisku je použita na stipendia.

Investiční graf. Akcie, dluhopisy, nemovitosti a další

Jedná se o výsledek investice, který slouží jako studijní pomůcka.

Jak je to řízeno?

Na stránkách dotace CARF je řízena výborem odborníků, který investuje tak, aby budoucí generace měly přinejmenším stejnou schopnost jednat jako generace současná (mezigenerační spravedlnost). Přibližně:

Reinvestovat

Za tímto účelem je část výsledku investice (úroky, dividendy, kapitálové zisky atd.) reinvestována do samotného fondu, aby fond neztrácel kupní sílu vlivem inflace.

Sloupcový graf

Zásady a závazky

Společnost CARF, která se zavázala dodržovat zásady společensky odpovědného investování, se snaží investovat do fondů s iniciativami, které podporují péči o životní prostředí, společenskou odpovědnost a správné postupy řízení podniků (ESG).

CARF rovněž dodržuje kodexy chování pro odpovědné finanční investice, a to jak z hlediska prostředků a organizace nadace, tak z hlediska výběru investic.

Díky tomu, že dopad daru bude trvalý, bude moci Nadace CARF realizovat ambicióznější a dlouhodobější projekty.

Čísla dosažená v 2021

Přečtěte si podrobně naši zprávu o hospodaření Nadační fond CARF. Cílem je každoročně zvýšit částku určenou na stipendia a studijní granty o 1 %.

Ikona stipendia

poskytované na stipendia

Ikona nápovědy

%

podpory v roce 2021