Mše svatá za zemřelé - Modlitba za zemřelé - CARF
Vyberte stránku

Podělte se o plnost Boží lásky a modlete se za zemřelé.

Mše svatá za zemřelé

Dárcům a přátelům je zaručeno sloužení mší za jejich zesnulé. Oslavy jsou zdarma. Dobrovolné dary, které obdržíte spolu s objednávkou, jsou použity na podporu bohoslužeb a církve.

Mše svatá za zemřelé CARF šipka dolů bílá

Jak se modlit za zesnulé?

Přímluvná modlitba za duše zemřelých je velmi starou tradicí. Katolická církev to dělá od počátku křesťanství na znamení lásky k nim. Pomáháme jim tak modlitbou, almužnou, modlitbou za děti, modlitbou za děti, modlitbou za děti, modlitbou za děti, modlitbou za děti, modlitbou za děti. odpustky... A obětovat za ně úlitby, zvláště oběť mše svaté, aby očištěni Boží dobrotou přišli k němu do nebe, kde ho uvidí tváří v tvář.

Ilustrace modlících se rukou

Dílo milosrdenství

Prostřednictvím tohoto dílo milosrdenství -Modlitbou za zesnulé usnadňujeme jejich účast na plnosti Boží lásky a stává se to způsobem prožívání společenství svatých. Naše modlitba jim může nejen pomoci, ale také učinit jejich přímluvu účinnou pro nás všechny.

Přijaté petice jsou každý týden zasílány na adresu Papežská bazilika San Miguel v Madridu. Petice se sbírají od pondělí do neděle a následující týden se předávají do baziliky.

Modlící se kněží

"Pravé štěstí je být s Pánem a žít z lásky."

Papež František

Jak sledovat mši svatou za věrné zemřelé?

Oslavy pokračují od pondělí do pátku v hotelu Kanál CARF na YouTube

Sledování z Evropy

Sledování z Latinské Ameriky

19:00 h. Španělsko
V letních měsících (od 1. července do 30. září) je přímý přenos přerušen z důvodu zkrácené otevírací doby baziliky. Prosby se však budou i nadále předkládat při eucharistii, která se slaví každý den.

12:00 h. Kostarika, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Salvador, Mexiko.

13:00 h. Kolumbie, Ekvádor, Venezuela, Panama, Haiti, Kuba, Portoriko.

14:00 h. Peru, Bolívie, Dominikánská republika.

15:00 h. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brazílie.

Zde si vyžádejte mši svatou za zemřelého*.

Mše se slouží denně v Papežská bazilika San Miguel v Madridu.

Vzhledem k velkému množství proseb není možné vyjmenovat osoby, kterým je slavení svěřeno, ale buďte si jisti, že kněz obětuje Pánu na patenu každou vaši prosbu.  

*Je možné, že některé eucharistie nelze vysílat, protože se slaví v kryptě, kde není vysílací zařízení.