Zásady ochrany osobních údajů - Nadace CARF
Vyberte stránku

Zásady ochrany osobních údajů

Opatření zavedená organizací k zajištění bezpečnosti a zákonného používání údajů uživatelů a ochrany soukromí.

Ikona zámku a klíče v počítači
Zásady ochrany osobních údajů CARF šipka dolů bílá

Informace

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) vás informujeme, že osobní údaje, včetně fotografií, shromážděné na těchto webových stránkách, mohou být zahrnuty a zpracovávány v souboru, který je ve vlastnictví Nadace Centro Académico Romano.

Předvolby souhlasu

Kontaktovat vás telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím vaší e-mailové adresy, jakož i pro další účely: vyřízení vaší žádosti o informace, zpracování vašeho formuláře pro spolupráci, vašich připomínek nebo dotazů, registrace k odběru newsletteru a/nebo bulletinu, abychom vám mohli zaručit správnou pozornost v naší komunikaci.

Osobní údaje

Držitelé osobních údajů jsou informováni a souhlasí s bezplatným a úplným předáním uvedených údajů, včetně obrazových a audiovizuálních, nadaci Centro Académico Romano Fundación. Stejným úkonem rovněž zmocňují nadaci Centro Académico Romano Fundación k šíření, předávání a sdílení uvedených osobních údajů.

Stejně jako práva na obrázky, zdarma nebo za poplatek, s jakýmkoli subjektem, bez časového nebo geografického omezení. Vše výše uvedené, vždy v souladu se základními cíli projektu. Nadace Centro Académico Romano.

Ochrana osobních údajů

V souladu s naším závazkem k ochraně osobních údajů, Nadace Centro Académico Romano má za prioritu zachování přísné důvěrnosti všech informací, které jste nám případně svěřili, a disponuje technickými, organizačními a lidskými zdroji nezbytnými k tomu, aby zaručila, že k vašim údajům budou mít přístup pouze oprávnění pracovníci, a to v každém případě při plném respektování vašeho soukromí.

Informujeme vás, že můžete kdykoli uplatnit své právo na přístup k osobním údajům obsaženým v našich souborech, jejich opravu, zrušení a námitku proti nim, a to písemně, spolu s kopií úředního dokladu, který vás identifikuje, na adrese Nadace Centro Académico RomanoConde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid - Španělsko nebo prostřednictvím této e-mailové adresy privacy@carfundacion.org