Forbløffelsen ved at samarbejde med Gud* - CARF Foundation
Vælg en side
CARF
26 sep, 22

Ekspertartikler

Don Ramiro Pellitero reflekterer over pavens prædiken til de nye kardinaler, hvor det centrale spørgsmål er spørgsmålet om undren.

Det vidunderlige ved at arbejde med Gud*.

Pavens prædiken til de nye kardinaler den 30. august er, blandt andet og inden for sin genre og kortfattethed, en lektion i det, vi kunne kalde åndelig og pastoral ekklesiologi.
I denne Den Hellige Faders prædiken det centrale spørgsmål er spørgsmålet om undren. Læsningerne er valgt fra Efeserbrevet (jf. Ef 1, 2-14) og fra Matthæusevangeliet (jf. Mt 28, 16-20), foreslår pave Frans, at den forbløffelse, den "forbløffelse", der opstår ved Helligåndens virke i kirken. Vi opdeler redegørelsen for pavens argumenter i tre punkter:

Ærefrygt over frelsesplanen

1. Paulus tager en liturgisk hymne op, der velsigner Gud for hans frelsesplan. Og Frans siger, at vores undren over denne frelsesplan ikke bør være mindre end vores undren over universet omkring os, hvor f.eks. alt i kosmos bevæger sig eller standser i henhold til tyngdekraften. I Guds plan gennem tiden er Kristus altså det tyngdepunkt, hvor alting har sin oprindelse, sin mening og sit formål.

Med Frans' ord i sin gloss om Saint PaulI Kristus er vi blevet velsignet før skabelsen; i ham er vi blevet kaldet; i ham er vi blevet frelst; i ham er alle skabninger ført tilbage til enhed, og alle, nær og fjern, først og sidst, er bestemt til ved Helligåndens gerning at være til ære for Guds herlighed". Af denne grund paven opfordrer os til at prise, velsigne, tilbede og takke for dette Guds værk, denne frelsesplan. 

Det er rigtigt, idet det skal tages i betragtning, at denne "plan" vil møder os i hver enkelt af vores livDet giver os frihed til at reagere på denne kærlige plan, som stammer fra Gud Faderens hjerte, som det fremgår af Katolske Kirkes Katekismus.

Det er derfor ikke en plan, som Gud har lavet bag vores ryg, uden os eller vores frihed. Tværtimod: er et kærligt projekt, som han præsenterer os for, og som fylder verdens historie og menneskelivet med mening., selv om mange aspekter af denne plan ikke er fuldt ud kendt for os og måske først vil blive kendt på et senere tidspunkt.

Og Frans spørger os alle: "Hvordan er din forundring, føler du dig sommetider forundret, eller har du glemt, hvad det betyder? Ja, det er rigtigt. Det er meget bekvemt at forundres over Guds gaver.Ellers kan vi først vænne os til det og derefter blive meningsløse.

I et tog observerede Antoine de Saint-Éxupéry i Den lille prins (kap. XXII), er det børnene, der holder næsen mod vinduerne, mens de voksne går videre med andre rutineprægede aktiviteter.

Don Ramiro Pellitero reflekterer over pavens prædiken til de nye kardinaler, hvor det centrale spørgsmål er spørgsmålet om undren.
"Dette, kære brødre og søstre, er en kirkens præst: en person, der forstår at forundres over Guds plan og i denne ånd elsker Kirken lidenskabeligt og er parat til at tjene i hendes mission, hvor og hvordan Helligånden vil.
Pave Frans, Peterskirken, mkunst, 30. august 2022.

 Forbløffelse over, at Gud tilbyder at samarbejde med os

2. For det andet bemærker paven, at Hvis vi nu ser på Herrens kald til disciplene i Galilæa, opdager vi en ny forbløffelse.. Denne gang er det ikke så meget på grund af selve frelsesplanen, men overraskende nok fordi, Gud inddrager os i denne plan, han inddrager os. Herrens ord til sine elleve disciple er: "Gå hen og gør alle folkeslag til disciple, døb dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og lær dem alt, hvad jeg har befalet jer" (Mt 28,19-20); og så det sidste løfte, som giver håb og trøst: "Jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende" (v. 20).

Og Peters efterfølger påpeger, at disse ord fra den opstandne Jesus "stadig har magt til at bevæge vores hjerter, to tusind år senere" Hvorfor? For det er utroligt, at Herren besluttede at evangelisere verden fra denne fattige gruppe af disciple. 

Her kan man spørge, om det kun er kristne, der indgår i denne frelsesplan, eller om det kun er kristne, der samarbejder i den. I virkeligheden enhver person -og andre væsener, i overensstemmelse med deres eget væsen. indgå i disse Guds kærlige planer. Og samtidig har de kristne ved guddommelig udvælgelse (før verdens skabelse, jf. Ef 1,4) en særlig plads i dette projekt, ligesom Maria, de tolv apostle og de kvinder, der fulgte Herren fra begyndelsen. Det er det, Gud gør: Han kommer til nogle gennem andre.

Hvad søger Frans at opnå ved at rejse dette behov for "ærefrygt" over for de nye kardinaler?

Det har paven selv sagt, og det gælder også for alle kristne. For at gøre os opmærksomme på vores lillehed, på vores uforholdsmæssighed i forhold til at samarbejde i de guddommelige planer. For at befri os fra fristelsen til at føle os "på højde" med den guddommelige plan. (de mest fremtrædende, som kardinalerne kaldes), for at læne sig op ad en falsk sikkerhed og måske tro, at Kirken er stor og solid...

Alt dette, siger Frans, har en vis sandhed i sig (hvis vi ser på det med troens øjne, da det er Gud, der har kaldt os og giver os mulighed for at samarbejde med ham). Men det er en tilgang, der kan føre os til lade os narre af "Løgneren (dvs. djævelen). Og for det første at blive "verdslig" (med ormen af åndelig verdslighed); og for det andet "uskadelig", dvs. uden styrke og uden håb at samarbejde effektivt i forbindelse med frelse.

Underet ved at være kirke

3. Endelig påpeger biskoppen af Rom, at alle disse tekster vækker (eller bør vække) i os "det vidunder at være kirke"; at tilhøre denne familie, dette fællesskab af troende, som udgør ét legeme med Kristus, fra vores dåb. Det er der, vi har fået de to rødder til undren, som vi har set: for det første at blive velsignet i Kristus og for det andet at gå med Kristus ud i verden.

Og Frans forklarer, at Det er en forbløffelse, som ikke aftager med alderen eller aftager med ansvaret.s (vi kunne sige: med de opgaver, gaver, tjenester og karismaer, som hver enkelt af os kan modtage i Kirken, til tjeneste for Kirken og verden).

På dette punkt minder Frans om den hellige pave Paul VI og hans programmatiske encyklika Ecclesiam suamskrevet under det andet Vatikankoncil. Pave Montini siger der: "Dette er den time, hvor Kirken må uddybe sin bevidsthed om sig selv, [...] om sin egen oprindelse, [...] om sin egen mission".. Og netop med henvisning til Efeserbrevet sætter han denne mission ind i perspektivet af frelsesplanen; af "den mysterieskikkelse, der i al evighed har været skjult i Gud ... for at den skulle blive åbenbaret ... gennem kirken" (Ef 3,9-10).

Francisco Han bruger Paulus VI som model til at præsentere profilen af, hvordan en præst i kirken bør være.Den, der forstår at undre sig over Guds plan og elsker Kirken lidenskabeligt i den ånd, klar til at tjene sin mission, hvor og hvordan Helligånden vil". Sådan var hedningeapostlen før Paulus VI. evnen til at blive overrasket, til at være passioneret og til at tjene. Og det bør også være måleren eller termometeret for vores åndelige liv.

Paven slutter med igen at stille kardinalerne nogle spørgsmål, som er nyttige for os alle; for vi alle - troende og tjenere i Kirken - deltager på meget forskellige og komplementære måder i den store og enestående "frelsens tjeneste", som er Kirkens mission i verden:

"Eller er du blevet så vant til det, at du har mistet det? Er du i stand til at blive overrasket igen?" Han advarer om, at det ikke blot er en menneskelig evne, men først og fremmest en nåde fra Gud, som vi skal bede om og være taknemmelige for, værne om og gøre frugtbar, ligesom Maria og med hendes forbøn.

Ramiro Pellitero Iglesias
Professor i pastoral teologi ved det teologiske fakultet på universitetet i Navarra.

(*) Offentliggjort i "Iglesia y nueva evangelización".

Præster, Guds smil på jorden

Sæt et ansigt på din donation. Hjælp os med at uddanne stiftspræster og religiøse præster.

Relaterede artikler