Πολιτική απορρήτου - Ίδρυμα CARF
Επιλογή Σελίδας

Πολιτική απορρήτου

Μέτρα που εφαρμόζει ο οργανισμός για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη νόμιμη χρήση των δεδομένων των χρηστών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Εικονίδιο κλειδαριάς και κλειδιού σε υπολογιστή
Política de privacidad CARF arrow down white

Πληροφορίες

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ), σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να συμπεριληφθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε αρχείο που ανήκει στην εταιρεία Ίδρυμα Centro Académico Romano.

Προτιμήσεις συναίνεσης

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθώς και για άλλους σκοπούς: για να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας για πληροφορίες, να επεξεργαστούμε τη φόρμα συνεργασίας σας, τα σχόλια ή τις ερωτήσεις σας, να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ή/και το δελτίο, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ορθή προσοχή στις επικοινωνίες μας μαζί σας.

Προσωπικά δεδομένα

Οι κάτοχοι των προσωπικών δεδομένων ενημερώνονται και συναινούν στην ελεύθερη και πλήρη διαβίβαση στο Centro Académico Romano Fundación των εν λόγω δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων εικόνας και οπτικοακουστικών δεδομένων. Ομοίως, με την ίδια πράξη, εξουσιοδοτούν το Centro Académico Romano Fundación να διαδίδει, να διαβιβάζει και να μοιράζεται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα.

Καθώς και δικαιώματα εικόνας, δωρεάν ή έναντι αμοιβής, με οποιονδήποτε φορέα, χωρίς χρονικό ή γεωγραφικό περιορισμό. Όλα τα παραπάνω, πάντα σε συμμόρφωση με τους θεμελιώδεις σκοπούς του Ίδρυμα Centro Académico Romano.

Απόρρητο

Σύμφωνα με τη δέσμευσή μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, Ίδρυμα Centro Académico Romano έχει ως προτεραιότητα τη διατήρηση της αυστηρότερης εμπιστευτικότητας όλων των πληροφοριών που μας έχετε εμπιστευθεί και διαθέτει τους απαραίτητους τεχνικούς, οργανωτικούς και ανθρώπινους πόρους για να εγγυάται ότι μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας, και σε κάθε περίπτωση με πλήρη σεβασμό της ιδιωτικής σας ζωής.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και εναντίωσης των προσωπικών σας δεδομένων που περιλαμβάνονται στα αρχεία μας, εγγράφως, συνοδευόμενο από αντίγραφο επίσημου εγγράφου που σας ταυτοποιεί, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση Ίδρυμα Centro Académico RomanoConde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Μαδρίτη - Ισπανία ή μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@carfundacion.org