Halastuse teod: vaimsed ja kehalised - CARF
Valige lehekülg
M.V.C.
17 märts, 21

Blogi

püha expeditus

Halastuse teod: vaimsed ja kehalised teod

Halastuse teod on heategevuslikud tegevused, millega me aitame oma ligimese kehalisi ja vaimseid vajadusi.

Mis on halastuse teod?

Need on omakasupüüdmatuse ja suuremeelsuse teod, mida me teiste heaks teeme. On neliteist halastustööd, seitse kehalist ja seitse vaimulikku. Õpetamine, nõustamine, lohutamine ja lohutamine on halastuse vaimulikud teod, nagu ka andestamine ja kannatamine kannatusega. Halastuse kehaliste tegude hulgas leiame almuse andmise, mis on üks peamisi tunnistusi vennalikust heategevusest; see on ka Jumalale meelepärane õigluse praktika. Katoliku kiriku katekismus, 2447

Paavst Franciscus on nimetanud 2014. aasta Halastuse aastaSiinkohal vaatleme neid halastustöid, mille üle ta on soovitanud mõtiskleda ja mida sel ajal teha, kuid mida ei tohi unustada.

Iga kristlane peab neid töid meeles pidama kui "võimalust äratada meie südametunnistus, mis on sageli vaesusdraama ees letargiline, ja siseneda veelgi sügavamalt evangeeliumi südamesse, kus vaesed on jumaliku halastuse privilegeeritud vastuvõtjad".

Kirikul on hea ema tarkus, kes teab, mida tema lapsed vajavad, et kasvada terveks ja tugevaks nii kehas kui ka vaimus. Halastuse tegude kaudu kutsub ta meid üles taasavastama, et nii meie kaasinimeste keha kui ka hing vajavad hoolt ja et Jumal usaldab selle hooliva hoolitsuse igaühele meist.. "Halastuse objektiks on inimelu ise oma terviklikkuses. Meie elu kui "liha" on näljas ja janune, vajab riietust, peavarju ja külalisi, samuti väärikat matust, mida keegi ei saa endale anda (...). Meie elu kui "vaim" vajab kasvatust, parandust, julgustust, lohutust (...). Me vajame teisi, kes meid nõustaksid, meile andeks annaksid, meid kannaksid ja meie eest palvetaksid".  Franciscus, 3. meditatsioon preestrite juubelil, 2-VI-2016.

Paavst Franciscus lõpetab ühe oma katekese 14 halastuse teo kohta.

Halastustegude mõju inimesele, kes neid teeb

Halastustegude tegemine tekitab armu sellele, kes neid teeb. Luuka evangeelium jutustab Jeesuse sõnadest: "Andke, ja teile antakse". Nii et halastustöödega teeme Jumala tahet, anname midagi endast teistele ja Issand lubab meile, et ta annab meile ka seda, mida me vajame.

Teisest küljest on halastustegude tegemine viis, kuidas hüvitada ja taastada meie hingele meie patud, mis on juba lepitus-sakramendis andeks antud. ülestunnistus. Tehes häid tegusid, nagu muidugi halastustööd. "Õndsad on halastajad, sest nemad saavad halastust. Mt.5, 7.

Lisaks sellele aitavad halastustööd meil liikuda edasi taevasse, sest nad teevad meid Jeesuse eeskujuks, kes õpetas meile, milline peaks olema meie suhtumine teistesse inimestesse. Matteuse evangeeliumis leiame järgmised Kristuse sõnad: "Ärge koguge endale aardeid maa peale, kus koi ja rooste rikub ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad, vaid koguge endale aardeid taevasse, kus koi ja rooste ei riku ja kuhu vargad ei murra sisse ja ei varasta". Sest kus teie aare on, seal on ka teie süda".

Järgides seda Issanda õpetust, vahetame ajalised hüved igaveste hüvede vastu, mis on tõeliselt väärtuslikud.

Kehalised halastustööd
1 Haigete külastamine
2 Näljaste toitmine
3 Andke janustele juua.
4 Palveränduritele majutuse andmine.
5 Alasti riietus.
6 Vangide külastamine.
7 Surnute matmine.

Kehalised armu teod (Corporal Works of Mercy)

"Inimene, kes ei reageeri viletsusele või ebaõiglusele ja kes ei püüa neid leevendada, ei ole inimene Kristuse südame armastuse mõõtu järgi".
Paavst Franciscus

Toida näljaseid ja anna juua janunevatele.

"Kellel on kaks mantlit, see jagagu neid neile, kellel ei ole, ja kellel on piisavalt süüa, see tehku samuti" (Lk 3:11). Need kaks halastustööd täiendavad teineteist ja viitavad abile, mida me peaksime andma toidu ja muude hüvede näol neile, kes on kõige rohkem abivajajad.

Majutuse pakkumine palveränduritele

Tänapäeval ei ole see tavaline juhtum, kuid võib juhtuda, et me võtame kedagi vastu oma kodus, mitte puhtalt sõpruse või perekonna külalislahkusest, vaid mingi tõelise vajaduse tõttu.

Alasti riietus

Selle halastustöö eesmärk on leevendada veel üht põhivajadust: riietust. Paljusid kordi teevad seda meile lihtsamaks koguduste ja muude keskuste rõivakogud. Kui tegemist on meie riiete andmisega, siis on hea mõelda, et me võime anda seda, mis meil on üle jäänud või mis ei ole enam kasulik, kuid me võime anda ka seda, mis on veel kasulik.

Jaakobuse kirjas julgustatakse meid olema helded: "Kui vend või õde on alasti ja ilma igapäevase toiduta, ja keegi teist ütleb talle: "Mine rahus, soojendage või toitke end!", aga te ei anna talle seda, mis on kehale vajalik, siis mis kasu on sellest?". Jaakobuse 2, 15-16.

Haigete külastamine

Praegusel ülemaailmse pandeemia ajal omandab see halastustöö tugeva tähenduse. See on tõeline hooldus, nii füüsiliste vajaduste kui ka seltskonna hoidmise ja palvetamine haigete eest ja eakatele. Hea näide Pühakirjast on Luuka evangeeliumi tähendamissõna heast samaarlasest.

Vangide külastamine

See seisneb vangide külastamises ja neile mitte ainult materiaalse, vaid ka vaimse abi andmises, mis aitab neil inimestena paraneda, parandada oma käitumist, õppida tegema tööd, mis võib neile kasulik olla, kui nad on kohtusüsteemi poolt määratud aja ära elanud. Täna on preestrid ja pühitsetud mehed ja naised need, kes seda keerulist solidaarsuse ülesannet täidavad. preestrite eest palvetamineSoovime neid selles sotsiaalses solidaarsusprojektis saata ja toetada.

Surnute matmine

Pakkudes missat surnuaiale ja väärikas matmine tundub üleliigse mandaadina, kuid see ei ole seda. Sõja ajal võib see olla väga nõudlik mandaat. Miks on oluline anda inimkehale väärikas matus? Kuna inimkeha on olnud koduks Püha Vaim. Me oleme "Püha Vaimu templid". 1 Kor 6, 19.

Vaimulikud halastustööd
1 Õpitu õpetamine.
2 Andke head nõu neile, kes seda vajavad.
3 Parandage süüdlane.
4 Andestage neile, kes meid solvavad.
5 Lohutada kurbust.
6 Kannatada kannatlikult teiste puudusi.
7 Palvetage Jumalale elavate ja surnute eest.

Vaimulikud halastustööd

"Kristlane ei saa tegeleda ainult isiklike probleemidega, sest ta peab elama universaalset kirikut silmas pidades, mõeldes kõigi hingede päästmisele".
Paavst Franciscus

Õpitu õpetamine

"Need, kes õpetavad rahvahulgale õiglust, säravad nagu tähed igavesti ja igavesti". (Daan 12, 3b).

See viitab õpetamisele mis tahes teemal: ka religioossetel teemadel. See õpetus võib toimuda kirjalikult või suuliselt, mis tahes sidevahendite kaudu või otse. Abi ja toetuse andmine preestriks kujunemine on ka vaimse halastuse teos.

Hea nõu andmine neile, kes seda vajavad

Üks Püha Vaimu andidest on nõuandmise and. Seepärast peab igaüks, kes kavatseb anda head nõu, olema kõigepealt kooskõlas Jumalaga, sest küsimus ei ole mitte isiklike arvamuste esitamises, vaid hea nõu andmises neile, kes vajavad juhatust.

Väärteo parandamine

Vennalikku parandamist selgitab Jeesus ise Matteuse evangeeliumis: "Kui su vend teeb pattu, siis mine ja räägi temaga üksi ja tee talle etteheiteid. Kui ta sind kuulab, oled sa oma venna võitnud." (Mt 18, 15-17).

Kui me tahame oma ligimest parandada, peame me seda tegema alandlikult ja tagasihoidlikult. Sageli on see raske, kuid me võime meeles pidada, mida apostel Jaakobus ütleb oma kirja lõpus: "Kes patulist tema kurjalt teelt ära pöördub, päästab tema hinge surmast ja saab paljud patud andeks" (Jakoobuse 5:20).

Andestage solvangud

Kui me palvetame Isamaarjapalvet, siis ütleme: "Anna meile andeks meie süüteod, nagu ka meie anname andeks neile, kes meie vastu võlgu on", ja Jeesus Kristus ütleb meile: "Kui te andestate inimeste süüteod, siis annab ka taevane Isa teile andeks. Aga kui te ei anna inimestele nende vigu andeks, siis ei anna ka Isa teile andeks." (Mt 6, 14-15).

Andestamine on kättemaksu ja pahameele ületamine. See tähendab, et me peame lahkesti kohtlema seda, kes meid on solvanud. Suurim andestus on Kristuse andestus ristil, kes õpetab meile, et me peame andestama kõike ja alati: "Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad". (Lk 23:34).

Lohutus kurvale

Lohutus kurvale, sellele, kes kannatab mõne isikliku raskuse all või kes leiab end hetkest, kus ta peab olema leina ületamine on veel üks vaimse halastuse teos. Sageli täiendatakse seda heade nõuannete andmisega, mis aitavad ületada neid valu või kurbust tekitavaid olukordi. Oma ligimese kaasamine igal ajal, kuid eriti kõige raskematel hetkedel, tähendab Jeesuse evangeeliumi eeskuju, kes tundis kaastunnet teiste inimeste valu suhtes, kui ta seda nägi.

kannatlikult taluda teiste puudusi

Kannatlikkus teiste inimeste vigade suhtes on voorus ja halastuse teos. Kui nende puuduste kandmine põhjustab rohkem kahju kui kasu, tuleks suure heategevuse ja leebusega hoiatada.

Palvetamine elavate ja surnute eest

Püha Paulus soovitab palvetada kõigi eest, ilma vahet tegemata, ka valitsejate ja vastutavatel ametikohtadel olevate inimeste eest. Palvetamine preestri- ja usukutse eest ja paavsti kavatsused. Samuti on oluline palvetada lahkunud inimeste eest, kes on Purgatooriumpalvetage nende eest ja paluge täielik armuandmine et nende hinged oleksid vabad patust. 

Tugineda teiste nõrkusele

Kuigi kindlasti on kohane anda elu projektidele, kus meil on võimalus kätt anda, on tavaline halastuse maastik igapäevane töö, mida juhib kirg aidata: mida ma veel teha saan, keda veel kaasata? Kõik see on halastus tegevuses, ilma ajakavade ja arvutusteta: "dünaamiline halastus, mitte kui reifitseeritud ja määratletud nimisõna ega kui elu veidi kaunistav omadussõna, vaid kui verb - halastada ja olla halastav".Franciscus, 1. meditatsioon preestrite juubelil, 2-VI-2016.

Koostöös:

OpusDei.com
Katoliku kiriku katoliiklus
Paavst Franciscus, 3. meditatsioon preestrite juubeliks

Preestrid, Jumala naeratus maa peal

Andke oma annetusele nägu. Aidake meil kujundada piiskopkonna- ja vaimulikke preestreid.

Seotud artiklid