Tööstus- ja intellektuaalomandi õigusteave - CARF
Valige lehekülg

Õiguslikud märkused

Teave veebisaidile juurdepääsu reguleerimise, teenuste ja omanike kohta.

Ikoon Gears arvutis
Aviso legal CARF arrow down white

Üldine teave

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja e-kaubanduse kohta on allpool esitatud käesoleva veebisaidi üldised andmed:

Pealkiri:CARF, Centro Academico Romano Foundation.
Aadress:Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid.

Registriandmed: heategevusliku iseloomuga edendamise erakultuurifond. Tunnustatud kultuuriministeeriumi poolt vastavalt ministri 22.V.1989. aasta määrusele, avaldatud B.O.E. 13.V. ja registreeritud numbri 140 all.

Pealkiri:CARF, Centro Academico Romano Foundation.
Aadress:Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid.

Tööstusomand
ja intellektuaalne

"Kõik selle veebilehe ja selle sisu (tekstid, logod, pildid, helid, audio, video, tarkvara...) tööstusomandi ja intellektuaalomandi õigused on CARF, Centro Académico Romano Fundación ainuomanikud või nende kasutamine on lubatud nende omanike poolt.

Kaubamärke käsitleva 17. detsembri 2001. aasta seaduse 17/2001 artikkel 34 ja muud kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid tagavad ainuõiguse kasutada eespool nimetatud eristusvõimelisi tähiseid kaubanduses. Sellest tulenevalt on nende kasutamine volitamata kolmandate isikute poolt keelatud.

Kasutaja saab vaadata kõiki elemente, printida neid, 

kopeerida ja salvestada neid oma arvutisse või mis tahes muule füüsilisele andmekandjale, tingimusel, et see on teie isiklikuks ja isiklikuks kasutamiseks, ja seega, kommertskasutus, levitamine, muutmine, muutmine või dekompileerimine on rangelt keelatud.

CARF ei anna mingit litsentsi ega luba kasutada oma intellektuaalse ja/või tööstusomandi õigusi ega mis tahes muud vara või õigust kasutada, reprodutseerida, levitada, edastada või muuta veebilehe, tähestiku, fotode või mis tahes muud liiki sisuga või toetusega seotud õigusi".

Tagastamise, tühistamise ja tagasimaksmise poliitika

  1. See veebileht ei sekku käsitsi või automatiseeritud maksete pangahaldusse ja on seetõttu vabastatud igasugusest kohustusest või vastutusest, mis tuleneb nende teostamisest, samuti maksete tühistamisest.
  2. Kasutaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest ja Centro Académico Romano Fundación jätab endale õiguse välistada lepinguga hõlmatud teenusest kõik kasutajad, kes on esitanud valeandmeid, ilma et see piiraks muude õiguslike meetmete võtmist.
  3. Annetused sellele üksusele tehakse sellel veebisaidil alati kättesaadavate maksevahendite abil, sealhulgas vajaduse korral virtuaalse turvalise POS-maksega, mille toimimine on Hispaania pangaga täiesti konfidentsiaalne.
  4. Kui annetus on tehtud, saadab Centro Académico Romano Fundación annetajale asjakohased teated, mis on vajalikud juriidilistel ja akrediteerimise eesmärkidel.
  5. Tehtud annetuse summa on puhas ja lihtne, seda ei saa tagasi maksta ega üle kanda.
  6. Euroopa ja siseriiklike isikuandmete kaitse määruste kohaselt teavitatakse teid sellest, et vormidesse sisestatud isikuandmed kantakse selle üksuse omandis olevasse faili, et neid saaks kasutada ainult nendel eesmärkidel, milleks neid on taotletud. Igast muudatusest peab vastav omanik teavitama seda üksust.
  1. Vastavalt Euroopa ja siseriiklikele isikuandmete kaitse eeskirjadele teavitatakse teid sellest, et teil on võimalik kasutada juurdepääsu-, parandamis-, tühistamis- ja vastulausete esitamise õigust seoses töötlemiseks kogutud isikuandmetega, esitades selle üksusele taotluse posti- või elektroonilisel kontaktiaadressil.
  2. Nende eelduste kohaselt, mis on kehtestatud Euroopa ja siseriiklike isikuandmete kaitse eeskirjadega, tegutseb see üksus andmete töötlejana, mille eest vastutab virtuaalse POSi või välise maksevahendi vastutav töötleja, ning seetõttu töötleb andmeid ainult vastavalt faili omaniku juhistele, ei kasuta ega kasuta neid muudel eesmärkidel kui need, milleks annetus tehti, ega edasta neid teistele isikutele, isegi mitte säilitamise eesmärgil.
  3. Täites vastava vormi, nõustudes selle tingimustega ja täites lahtrid, annate selgesõnaliselt nõusoleku selle üksuse vastutusest vabastamiseks seoses kolmandate isikute maksevahenditega ja kinnitate, et täidate käesolevas teabes kehtestatud tingimusi. See üksus kasutab käesoleva vormi täidetud isikuandmeid ainult sel eesmärgil, milleks neid on vaja.