Privaatsuspoliitika - CARF Foundation
Valige lehekülg

Privaatsuspoliitika

Meetmed, mida organisatsioon rakendab kasutajate andmete turvalisuse ja seadusliku kasutamise ning eraelu puutumatuse tagamiseks.

Arvuti luku ja võtme ikoon
Política de privacidad CARF arrow down white

Teave

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel (isikuandmete kaitse üldmäärus, GDPR) teavitame teid, et sellel veebilehel kogutud isikuandmeid, sealhulgas fotosid, võidakse lisada ja töödelda failis, mille omanikuks on Centro Académico Romano Foundation.

Nõusoleku eelistused

Et võtta teiega ühendust telefoni teel või elektrooniliselt teie e-posti aadressi kaudu, samuti muudel eesmärkidel: teie teabenõude käsitlemiseks, teie koostöövormi, teie kommentaaride või päringute töötlemiseks, uudiskirja ja/või bülletääni registreerimiseks, et tagada meie suhtluses teiega õige tähelepanu.

Isikuandmed

Isikuandmete omanikke teavitatakse ja nad annavad nõusoleku nimetatud andmete, sealhulgas pildi- ja audiovisuaalsete andmete tasuta ja täielikuks edastamiseks Centro Académico Romano Fundación'ile. Samuti volitavad nad sama aktiga Centro Académico Romano Fundación'i levitama, edastama ja jagama nimetatud isikuandmeid.

Samuti tasuta või tasulised pildiõigused, mis tahes üksusega, ilma ajaliste või geograafiliste piiranguteta. Kõik eespool nimetatu, alati kooskõlas põhieesmärkide Centro Académico Romano Foundation.

Privaatsus

Vastavalt meie pühendumusele privaatsusele, Centro Académico Romano Foundation peab esmatähtsaks kõikide meile usaldatud andmete ranget konfidentsiaalsust ning omab vajalikke tehnilisi, organisatsioonilisi ja inimressursse, et tagada ainult volitatud töötajate juurdepääs teie andmetele, kusjuures igal juhul austatakse täielikult teie eraelu puutumatust.

Teavitame teid, et võite igal ajal kasutada oma õigust tutvuda meie failides sisalduvate isikuandmetega, neid parandada, kustutada ja vaidlustada, esitades selleks kirjaliku avalduse koos teid identifitseeriva ametliku dokumendi koopiaga, mis on adresseeritud järgmisel aadressil Centro Académico Romano FoundationConde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid - Hispaania või järgmisel e-posti aadressil privacy@carfundacion.org