Solidaarisuushankkeet - CARF-säätiö
Valitse sivu

Patronato de Acción Social (PAS) ja tukemamme hyväntekeväisyyshankkeet.

Papit ja heidän väsymätön työnsä tarvitsevat myös vapaaehtoisia, jotka tekevät yhteistyötä monissa tehtävissä. Selitämme joitakin yksityiskohtia.

Pappien työ

Papin tehtävä keskittyy koko ihmiskuntaan, joka tulee eukaristiasta, kiitoksesta ja ylistyksestä, Jumalan palvonnasta ja lähimmäisenrakkaudesta, mutta hengellisen työnsä lisäksi hän on inhimillisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kehityksen lähde kaikkialla, missä hän tekee pastoraalista työtään.

Tässä tilassa CARF antaa näkyvyyttä säätiön vapaaehtoisille ja solidaarisuushankkeet jotka edistävät pappeja kaikkialla maailmassa. Hänen elämänsä tarinoita voi seurata verkkosivujen kautta. pastoraalikierrokset.

Lahjoituskuvake

Mikä on Patronato de Acción Social?

Patronato de Acción Social (PAS) pyrkii täydentämään CARF-säätiön toimintaa kirkon ja pappien palvelemiseksi erilaisten vapaaehtoishankkeiden avulla:

  • Pukujen ja liturgisten esineiden toimittaminen vasta vihityille papeille ja kirkoille, joilla on niukat resurssit.
  • Lääketieteellinen apu kotimaastaan siirtymään joutuneille papeille ja seminaarilaisille sekä ilman huoltajaa olevien iäkkäiden pappien hoito ja avustaminen.
  • Materiaalinen tuki erilaisiin tehtäviin köyhien maiden seurakunnissa, jotta papit voivat omistaa aikansa täysipainoisesti pastoraaliseen tehtäväänsä.
  • Osallistuminen seurakunnan kirkkojen, ulkorakennusten tai sairaaloiden perustamiseen ja kunnossapitoon vaikeuksissa olevilla alueilla.
  • Tuetaan jumalanpalveluksia seurakunnissa, joissa on suuria tarpeita.
  • Oppisisältöisten kirjojen toimittaminen kirjastoihin ja kehitysyhteistyötoimiin.
Uusi seurakunta Homa Bayhin, Keniaan.

Liity
kuukauden solidaarisuushanke

Uusi seurakunta Homa Bayhin, Keniaan

Ugandan marttyyrien Achegon katolinen kirkko on Kaganin seurakunta, joka sijaitsee syvällä maaseudulla Homa Bayn hiippakunnassa, Homa Bayn piirikunnassa, Keniassa. Seurakunta perustettiin kaksi vuotta sitten, ja kaikki on rakennettava tyhjästä. Hankkeessa ehdotetaan kirkon, seurakuntatalon ja Marian pyhäkön rakentamista. Sen 3 080 seurakuntalaiselle koituvien hengellisten hyötyjen lisäksi sillä on ratkaiseva sosiaalinen vaikutus Kaganin laajempaan yhteisöön. Tärkeimmät odotettavissa olevat sosiaaliset vaikutukset kohdistuvat terveyteen, koulutukseen ja työllisyyteen.

Katso hanke

Solidaarisuushankkeita saatavilla:

 37 kongolaisen seminaarilaisen opintojen helpottaminen seminaarissa.

37 kongolaisen seminaarilaisen opintojen helpottaminen seminaarissa.

Mitä hankkeita tuemme?

Tuemme antamalla näkyvyyttä eri puolilla maailmaa sijaitseville hankkeille, joilla on todistetusti sosiaalisia vaikutuksia. Toimimme siltana niiden pappien seurakunnissa tai hiippakunnissa toteutettavien hankkeiden välillä, jotka palaavat kotimaahansa Roomassa tai Pamplonassa suoritetun koulutuksen jälkeen.

Hankkeilla on oltava todistettu sosiaalinen vaikutus, ja ne voivat liittyä ruokaloihin, sairaaloihin, sairaaloihin, seurakuntakouluihin, seminaareihin jne.

Miksi annamme näille solidaarisuushankkeille näkyvyyttä?

 

Ikonikirkko Kirkon työn tuntemus
Lähempää tutustumista kristillisen hyväntekeväisyyden kokemuksiin ja kirkon työhön maissa, joissa ei ole resursseja. Saada nuoret tietoisiksi yhteisvastuuhankkeista selkeän toiminnan avulla.
Papin kuvake Lähestymme papin hahmoa
Me korostamme pappien työn merkitystä kaikkialla maailmassa hengellisen, inhimillisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kehityksen keskuksena.
Kompassikuvake Selkeä osallistuminen
Helpotamme solidaarisuushankkeiden tukemista rukouksen, levittämisen tai taloudellisen tuen avulla, jotta nämä toimet ovat henkilökohtaisen uhrauksen hedelmiä, joilla edistetään näiden pappien työtä.
CARF-symboli CARF ja papit
Työskentelemme sen eteen, että kun koulutetut nuoret palaavat hiippakuntaansa papeiksi, he pystyvät välittämään kaiken saamansa valon, tieteen ja opin. Yritämme innostaa hyväntekijöidemme ja ystäviemme sydämiä, jotta meitä olisi joka päivä enemmän rakentamassa oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.

Haluatko, että koulusi nuoret tukevat hanketta? Voimme auttaa sinua...

1. Tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät toimet

välitetään oppilaille solidaarisuuden arvo niitä ihmisiä kohtaan, joilla on vähemmän taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia resursseja.

2. Solidaarisuusaloitteet

Kannustetaan erilaisiin rahankeräystoimiin, jotka herättävät oppilaiden aloitteellisuuden ja mielikuvituksen.

3. Sosiaalinen oppi

Osallistumalla edistämme koulutusta, jota vahvistavat yhteistyön, solidaarisuuden ja kulttuurienvälisyyden arvot.

Kuvapappi

Ota yhteyttä CARFiin

Jos haluat, että koulusi osallistuu solidaarisuusprojektiin, jätä meille tietosi seuraavalla lomakkeella:

Julkaisematon muoto