Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva oikeudellinen tiedonanto - CARF
Valitse sivu

Oikeudellinen huomautus

Tietoja verkkosivuston, palvelujen ja omistajien pääsyn sääntelystä.

Icon Gears tietokoneella
Oikeudellinen huomautus CARF nuoli alaspäin valkoinen

Yleisiä tietoja

Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja sähköisestä kaupankäynnistä 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti tämän verkkosivuston yleiset tiedot esitetään jäljempänä:

Otsikko:CARF, Centro Academico Romano -säätiö.
Osoite:Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid. 28006 Madrid.

Rekisteritiedot: yksityinen hyväntekeväisyysluonteinen kulttuurisäätiö. Kulttuuriministeriön 22.V.1989 antaman ministeriön asetuksen mukaisesti hyväksymä, julkaistu B.O.E. 13.V. -lehdessä ja rekisteröity numerolla 140.

Otsikko:CARF, Centro Academico Romano -säätiö.
Osoite:Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid. 28006 Madrid.

Teollisuuskiinteistöt
ja henkinen

"Kaikki tämän verkkosivuston ja sen sisällön (tekstit, logot, kuvat, äänet, audio, video, ohjelmistot...) teolliset ja immateriaalioikeudet ovat CARF:n, Centro Académico Romano Fundaciónin, yksinomaista omaisuutta, tai niiden omistajat ovat antaneet luvan niiden käyttöön.

Tavaramerkistä 17 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain 17/2001 34 §:ssä sekä muussa mahdollisesti sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä taataan yksinoikeus käyttää edellä mainittuja erottamiskykyisiä merkkejä elinkeinotoiminnassa. Näin ollen niiden käyttö luvattomien kolmansien osapuolten toimesta on kielletty.

Käyttäjä voi tarkastella kaikkia elementtejä ja tulostaa ne, 

kopioida niitä ja tallentaa niitä tietokoneellesi tai muulle fyysiselle välineelle edellyttäen, että se on henkilökohtaiseen ja yksityiseen käyttöön, ja näin ollen, kaupallinen käyttö, jakelu, muuttaminen, muuttaminen tai purkaminen on ehdottomasti kielletty.

CARF ei myönnä minkäänlaisia lisenssejä tai käyttöoikeuksia immateriaalioikeuksiinsa ja/tai teollisoikeuksiinsa tai muuhun omaisuuteensa tai muuhun omaisuuteensa tai muuhun oikeuteen, joka koskee verkkosivun, aakkosellisen, valokuvallisen tai muunlaisen sisällön tai tuen hyödyntämistä, jäljentämistä, levittämistä, välittämistä tai muuntamista".

Palautus-, peruutus- ja hyvitysehdot

  1. Tämä verkkosivusto ei puutu manuaalisten tai automaattisten maksujen pankkihallintoon, joten se on vapautettu kaikista velvoitteista tai vastuista, jotka johtuvat niiden suorittamisesta tai maksujen peruuttamisesta.
  2. Käyttäjä on vastuussa antamiensa tietojen todenperäisyydestä, ja Centro Académico Romano Fundación pidättää itsellään oikeuden sulkea sopimuksen kohteena olevan palvelun ulkopuolelle kaikki käyttäjät, jotka ovat antaneet vääriä tietoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita oikeudellisia toimia.
  3. Lahjoitukset tälle yhteisölle tehdään tällä verkkosivustolla jatkuvasti käytettävissä olevilla maksuvälineillä, mukaan lukien tarvittaessa virtuaaliset turvalliset POS-maksut, joiden toiminta on täysin luottamuksellista Espanjan pankin kanssa.
  4. Kun lahjoitus on tehty, Centro Académico Romano Fundación lähettää lahjoittajalle asianmukaiset tiedotteet asianmukaisia oikeudellisia ja akkreditointitarkoituksia varten.
  5. Tehty lahjoitus on puhdas ja yksinkertainen, sitä ei palauteta eikä siirretä.
  6. Henkilötietojen suojaa koskevien eurooppalaisten ja kansallisten säännösten mukaisesti sinulle ilmoitetaan, että lomakkeisiin antamasi henkilötiedot tallennetaan tämän yksikön omistamaan tiedostoon, jotta niitä voidaan käyttää yksinomaan niihin tarkoituksiin, joita varten niitä on pyydetty. Omistajan on ilmoitettava kaikista muutoksista tälle yksikölle.
  1. Henkilötietojen suojaa koskevien EU:n ja kansallisten säädösten mukaisesti sinulle ilmoitetaan, että sinulla on mahdollisuus käyttää käsittelyä varten kerättyjen henkilötietojen osalta oikeuksiaan saada pääsy tietoihin, oikaista ne, peruuttaa ne ja vastustaa niiden käyttöä osoittamalla pyyntö tälle taholle postitse tai sähköisesti yhteystietoihin.
  2. Näissä eurooppalaisissa ja kansallisissa henkilötietojen suojaa koskevissa säännöksissä vahvistettujen edellytysten mukaisesti tämä yksikkö toimii tietojen käsittelijänä, josta virtuaalisen kassan tai ulkoisen maksuvälineen rekisterinpitäjä on vastuussa, ja se käsittelee tietoja ainoastaan tiedoston omistajan ohjeiden mukaisesti eikä käytä tai käytä niitä muihin tarkoituksiin kuin niihin, joita varten lahjoitus tehtiin, eikä välitä niitä muille henkilöille edes säilytystarkoituksiin.
  3. Täyttämällä vastaavan lomakkeen, hyväksymällä sen ehdot ja täyttämällä osiot annat nimenomaisen suostumuksesi siihen, että tämä taho vapautetaan vastuusta kolmansien osapuolten maksuvälineiden osalta, ja tunnustat noudattavanne näissä tiedoissa esitettyjä ehtoja. Tämä yksikkö käyttää tällä lomakkeella täyttämiäsi henkilötietoja vain ja ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten niitä on pyydetty.