Magatartási kódex - Átláthatóság - CARF Alapítvány
Oldal kiválasztása

Magatartási kódex

Ez a bejelentő csatorna lehetővé teszi a CARF számára, hogy megelőzze és felderítse a szabálytalan, illegális vagy bűncselekményeket.

Figyelmeztető ikon
CARF magatartási kódex nyíl lefelé fehér

Magatartási kódex

A CARF törekszik arra, hogy saját és alkalmazottai magatartása megfeleljen a hatályos jogszabályoknak, az etikai elveknek és a társadalmi felelősségvállalás általánosan elfogadott elveinek.

A CARF magatartási kódexét az Alapítvány kuratóriuma 2021. szeptember 29-én hagyta jóvá, a panaszcsatorna elindításával együtt.

Láthatja ITT magatartási kódexünk.

 

 

A magatartási kódex be nem tartásának bejelentése

A CARF kommunikációs csatornát bocsát az érdekelt felek rendelkezésére a CARF által vagy a CARF-en belül elkövetett, a magatartási kódexében meghatározott elvekkel ellentétes jogszabályszegésekkel és/vagy gyakorlatokkal kapcsolatos panaszok, valamint egyéb olyan helyzetek vagy események fogadására, amelyek a szabályozói megfelelésért felelős tisztviselő figyelmét igénylik. e-mail en: compliance@carfundacion.org

Kérésre személyes interjú is elérhető a megfelelőségi tisztviselővel.

A CARF garantálja a beérkezett panaszok kivizsgálásának maximális bizalmas kezelését, védi a panaszosok és az alperesek személyazonosságát és jó hírnevét, és csak az eljárás során feltétlenül szükséges személyeket tájékoztatja.

A panaszcsatornán keresztül megadott személyes adatokat a CARF kizárólag a beérkezett kommunikáció kezelése, valamint a beérkezett panasz tisztázása és megoldása érdekében szükségesnek ítélt intézkedések és vizsgálatok elvégzése céljából kezeli.

Panasz

Az ezen a csatornán keresztül szolgáltatott információkat csak addig az ideig kell megőrizni, amíg szükséges annak eldöntéséhez, hogy a bejelentett tényekkel kapcsolatban vizsgálatot kell-e indítani. A közlést követő három hónap elteltével az adatokat törlik a panaszrendszerből.

A panaszos adatai

A panaszokat nem fogadjuk el a panaszos alábbi adatai nélkül: név, vezetéknév, telefonszám és e-mail cím.

Panaszküldés

compliance@carfundacion.org

Láthatja ITT magatartási kódexünk.

Jelentett tények

A kifogásolt tényekkel kapcsolatban a következőket kell megállapítani:

- Az érintett személyek (a vádlottak személyazonossága, ha ismert, nevük, beosztásuk vagy funkciójuk az alapítványnál).

- Miből áll az állítólagos cselekmény, a lehető legtömörebben megfogalmazva, és a panasz tisztázása szempontjából minden lényeges adatot megadva.

- Azt is fel kell tüntetnie, hogy Ön önkéntes, beszállító, adományozó, kedvezményezett, vagy bármilyen módon kapcsolatban áll az Alapítvánnyal.

- A bejelentett események pontos vagy hozzávetőleges időpontja.
- Ha olyan dokumentációval rendelkezik, amely Ön szerint bizonyíték a bejelentett meg nem felelésre, kérjük, csatolja azt a nekünk küldött panasz e-mail mellékleteként.

Hozzájárulás az eredményekhez
küldetésünkről

A CARF nagyon pozitívan értékeli, hogy felhasználói, partnerei, tagjai, alkalmazottai, önkéntesei, beszállítói vagy együttműködői jelentik a magatartási kódexet sértő, szabálytalan, illegális vagy bűncselekménynek minősülő magatartásokat.

Ezért minden felhasználó számára elérhetővé tesszük a bejelentő csatornát, amelyen keresztül bejelenthetik a magatartási kódex megsértését, illetve a Centro Académico Romano Fundaciónon belül észlelt szabálytalanságokat, jogellenes vagy bűncselekményt.