Kaip melstis už ligonius? - CARF
Pasirinkite puslapį
M.V.C.
14 Bal, 20

Tinklaraštis

šventasis ekspeditorius

Kaip melstis už ligonius?

Šiomis sunkiomis dienomis CARF norime pabrėžti maldos už ligonius ir labiausiai stokojančius svarbą ir vertę. Daryti taip, kaip darė Jėzus, ir sekti jo pavyzdžiu šventojoje Evangelijoje

Sužinokite, kaip melstis už ligonius, ir sužinokite, kaip Jėzus meldėsi už ligonius.

Padėkime tiems, kuriems to labiausiai reikia šiandien

Ispanų kalbos žodyne sakoma, kad užuojauta yra "užuojautos ir gailesčio jausmas tiems, kurie patiria sunkumų ar nelaimių". Iš visų žmonių tikimasi tikros užuojautos tiems, kuriems jos reikia, nes užuojauta yra "žmogiškumo" dalis.

Sugebėjimas parodyti užuojautą padeda mums užjausti kitus, praplečia protą ir širdį, padaro mus didingesnius. Tikrai "didieji" visais laikais buvo gailestingieji, gebantys nuoširdžiai atjausti.

Tikra užuojauta skatina ne tik jausti, bet ir veikti; ji gali paskatinti konkrečiai ir kasdien atiduoti savo gyvenimą dėl kito žmogaus. Taip yra todėl, kad visų pirma gailestingumas yra esminė Dievo ir jo veiklos savybė.

"Tik Dievas, kuris myli mus taip, kad prisiima mūsų žaizdas ir skausmą, yra vertas tikėjimo". Benediktas XVI
Popiežius emeritas pastebi, kad "žmonijos didybę iš esmės lemia jos santykis su kančia ir kenčiančiaisiais. Tai pasakytina ir apie asmenį, ir apie visuomenę. Visuomenė, kuriai nepavyksta priimti kenčiančiųjų ir kuri nesugeba prisidėti užuojauta, kad kančia būtų dalijamasi ir nešiojama taip pat viduje, yra žiauri ir nežmoniška visuomenė" (Spe salvi, 38).

"Didžiausia kančia yra nemokėti mylėti. Tie, kurie yra akli ir kurtieji kitų, ligonių ir vargšų poreikiams, tie, kurie žiūri į kitą pusę ir rūpinasi tik savimi." Šventoji Teresė iš Kalkutos

Kaip melstis už ligonius? Nuotraukos meldžiantis už ligonius 1 tema
Matthias Grünewaldas buvo tapytojas, kuris savo laiku liko beveik nepastebėtas. XVI a. pradžioje jis nutapė Nukryžiavimo sceną altoriaus paveikslui Isenheime, Elzase. Josephas Ratzingeris 1999 m. apie šį paveikslą rašė, kad tai "labiausiai jaudinantis nukryžiavimo paveikslas visoje krikščionybėje".

Paveikslo reikšmė

Šis paveikslas buvo vienuolyne, į kurį buvo siunčiami vėlyvaisiais viduramžiais per buboninio maro epidemijas susirgę ligoniai. "Nukryžiuotasis, - pabrėžia Ratzingeris, - vaizduojamas kaip vienas iš jų, kankinamas didžiausio to meto skausmo, o visas jo kūnas išvagotas maro burbuliukų.

Ratizingeris taip pat pripažįsta, kad Jėzaus kančia ir kryžius dažnai gąsdina, nes atrodo kaip gyvenimo neigimas. "Iš tikrųjų yra visiškai priešingai! Kryžius yra Dievo "taip" žmogui, aukščiausia ir intensyviausia Jo meilės išraiška ir šaltinis, iš kurio trykšta amžinasis gyvenimas.

Iš pervertos Jėzaus širdies kilo šis dieviškasis gyvenimas. Jis vienintelis gali išlaisvinti pasaulį nuo blogio ir sukurti savo teisingumo, taikos ir meilės Karalystę, kurios visi siekiame.

Užuojautos kupinas rūpinimasis ligoniais

Būti gailestingiems ligoniams ir vargšams šiais sunkiais laikais reiškia melstis už juos ir kartu su jais, pavyzdžiui, meldžiantis: "Vanduo iš Kristaus šono, nuplauk mane. Kristaus kančia, stiprink mane. Gerasis Jėzau, išgirsk mane. Savo žaizdose paslėpk mane. Nuo piktojo priešo apgink mane. Mano mirties valandą paskambinkite man." Šventojo Ignaco Lojolos maldos fragmentas

Šalia Jėzaus kryžiaus ir mūsų kryžiaus yra ir visada bus Mergelė Marija, kurios su pasitikėjimu ir įsitikinimu šaukiamės kaip "ligonių sveikatos ir kenčiančiųjų paguodos".

Jėzus ir ligoniai

Daugelyje Šventojo Rašto ištraukų matyti, kaip Jėzus meldėsi už ligonius ir pakluso savo tėvo valiai. Jis nuolat bendravo su Tėvu ir vadovavosi jo nurodymais bei patarimais visame, ką darė ir kalbėjo. (Jono 5:17-18; Jono 8:26).

Liga Biblijos nuoroda Peticija Ką Jėzus darė, kaip meldėsi už ligonius?
Vargšai Mato 8:1-4 Viešpatie, jei nori, gali mane apvalyti. Taip, - sakė jis. Jis švarus!
Paralyžius Mato 8:5-13 (Šimtininkas tarė:) "Pone, mano tarnas namuose serga paralyžiumi ir baisiai kenčia. Jis pasisiūlė nueiti ir jį išgydyti, bet šimtininkas pasakė, kad pasitiki Jėzaus žodžio autoritetu. Tada Jėzus tarė: "Eik! Viskas bus taip, kaip tikėjotės".
Karščiavimas Mato 8:14-15 Jėzus pamatė sergančią Petro uošvę. Jis tik palietė jį.
Aklumas Jono 9:1-7 Mokiniai paklausė Jėzų: "Rabi, kas nusidėjo, jis ar jo tėvai, kad šis žmogus gimė aklas?" Jėzus jiems atsakė: "Nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet tai atsitiko, kad Dievo veikimas atsiskleistų jo gyvenime". Jis spjaudė ant žemės, iš seilių padarė purvo ir juo ištepė aklojo akis, liepdamas jam eiti ir nusiprausti Siloamo tvenkinyje.
Invalidumas Jono 5:1-9 Jėzus jį pastebėjo tarp daugybės ligonių prie Betesdos baseino. Jėzus paklausė jį, ar nori būti išgydytas, ligonis atsakė pasiteisinimais, bet Jėzus jam tarė: "Kelkis, pasiimk savo kilimėlį ir eik.
Paralyžiuota ranka Mato 12:9-14 Jėzus pamatė vyrą, kai šis įėjo į sinagogą. Jėzus liepė jam ištiesti ranką.
Kurtumas Mk 7, 31-37 Kiti atvedė jį pas Jėzų ir maldavo, kad jis uždėtų ranką ant kurčio ir nebylio. Jėzus paėmė ligonį į šalį, įkišo jam pirštus į ausis ir palietė seilėmis liežuvį. Jis pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė: "Atverk".
Kraujo tekėjimas Mato 9:20-22 Ji palietė Jėzaus drabužių kraštą ir galvojo: "Jei galėsiu bent paliesti Jo drabužius, būsiu pagydyta. Jėzus atsisukęs pamatė ją ir tarė: "Drąsos, dukra! Jūsų tikėjimas jus išgydė.
Bendradarbiaujant:
D. Ramiro Pellitero IglesiasNavaros universiteto Teologijos fakulteto Pastoracinės teologijos profesorius.

Kunigai - Dievo šypsena žemėje

Paaukojimą galite įvardyti savo veidu. Padėkite mums ugdyti vyskupijos ir vienuolijos kunigus.

Susiję straipsniai