Privatumo politika - CARF fondas
Pasirinkite puslapį

Privatumo politika

Organizacijos įgyvendintos priemonės, skirtos užtikrinti naudotojų duomenų saugumą ir teisėtą naudojimą bei privatumą.

Užrakto ir rakto piktograma kompiuteryje
Privatumo politika CARF rodyklė žemyn balta

Informacija

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR), informuojame, kad šioje svetainėje surinkti asmens duomenys, įskaitant nuotraukas, gali būti įtraukti ir tvarkomi rinkmenoje, priklausančioje Centro Académico Romano fondas.

Sutikimo pageidavimai

Susisiekti su jumis telefonu arba elektroniniu būdu jūsų el. pašto adresu, taip pat kitais tikslais: kad galėtume išnagrinėti jūsų prašymą suteikti informaciją, apdoroti jūsų bendradarbiavimo formą, jūsų komentarus ar užklausas, užsiregistruoti naujienlaiškiui ir (arba) biuleteniui, kad užtikrintume tinkamą dėmesį mūsų bendravimui su jumis.

Asmens duomenys

Asmens duomenų turėtojai yra informuojami ir sutinka, kad minėti duomenys, įskaitant vaizdo ir garso bei vaizdo duomenis, būtų nemokamai ir visapusiškai perduoti Centro Académico Romano Fundación. Taip pat tuo pačiu aktu jie įgalioja "Centro Académico Romano Fundación" platinti, perduoti ir dalytis minėtais asmens duomenimis.

Taip pat teisės į atvaizdą, nemokamai arba už mokestį, su bet kuriuo subjektu, be jokių laiko ar geografinių apribojimų. Visa tai, kas išdėstyta pirmiau, visada atitinka pagrindinius Centro Académico Romano fondas.

Privatumas

Laikydamiesi savo įsipareigojimo užtikrinti privatumą, Centro Académico Romano fondas pirmenybę teikia griežčiausiam visos informacijos, kurią mums patikėjote, konfidencialumui ir turi techninius, organizacinius ir žmogiškuosius išteklius, būtinus užtikrinti, kad tik įgalioti darbuotojai galėtų susipažinti su jūsų duomenimis, bet kuriuo atveju visapusiškai gerbdami jūsų privatumą.

Informuojame, kad bet kuriuo metu galite pasinaudoti teise susipažinti su mūsų bylose esančiais savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, atšaukti ir nesutikti su jais, rašydami, kartu su jus identifikuojančio oficialaus dokumento kopija, adresu Centro Académico Romano fondasConde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madridas - Ispanija arba šiuo el. pašto adresu privacy@carfundacion.org