Svētās Ģimenes svētki - CARF fonds
Izvēlieties lapu
CARF
30 Dec, 22

Blogs

saint expeditus

Svētās Ģimenes svētki, aicinājuma uz mīlestību šūpulis

Piektdien, ja Ziemassvētki iekrīt svētdienā, Svētās Ģimenes svētki šogad tiek svinēti ar devīzi "Ģimene, aicinājuma uz mīlestību šūpulis". Tā kā Svētā Ģimene ir Trīsvienības atspulgs un kristīgās ģimenes modelis, Baznīca aicina mūs paraudzīties uz Jāzepu, Mariju un Bērnu Jēzu, lai padziļinātu mūsu izpratni par ģimenes mīlestību un pārbaudītu mūsu pašu mājas situāciju.

"Pasaules Pestītājs izvēlējās ģimeni kā vietu savai dzimšanai un izaugsmei, tādējādi svētījot šo katras sabiedrības pamatinstitūciju."

Pāvests Jānis Pāvils II,
Evaņģēlija lūgšana, 2001. gada 30. decembris, Svētās Ģimenes svētki.

Svētās Ģimenes mācība

Ģimene ir intīma dzīvības un mīlestības kopība, kuras pamatā ir laulība starp vīrieti un sievieti, kas ir atvērta cilvēka dzīvības un mīlestības dāvanai uz visiem laikiem. Šie svētki norāda uz Svēto ģimeni no Nācaretes kā patiesu dzīves paraugu. Visām pasaules ģimenēm vienmēr būtu jāvēršas pie Svētās Ģimenes aizsardzības, lai mācītos dzīvot mīlestībā un upurē.

Ģimene tiek definēta kā mīlestības skola un mājas Baznīca. Ģimene ir apredzes vieta, kur mēs veidojamies kā cilvēki un kristieši. Mūsu ģimene ir vieta, kur mēs augam gudrībā, vecumā un žēlastībā Dieva un cilvēku priekšā.

Tai ir jābūt dialoga vietai starp Dievu un cilvēku, kas ir atvērta Vārdam un klausīšanai. Atbalstīja ģimenes lūgšana kas spēcīgi vieno. Svētais Jānis Pāvils II stingri ieteica Svēto Rožukroņa lūgšanu ģimenēs, un viņš ļoti uzmanīgi ievēroja frāzi: "ģimene, kas kopā lūdzas, paliek kopā".

Tāpēc Svētās Ģimenes svētki aicina mūs pieņemt, dzīvot un sludināt ģimenes patiesību un skaistumu saskaņā ar Dieva plānu.

Tikšanās "Katehēze un katehētika jaunajai evaņģelizācijai" (17-IX-2021) - CARF

Kristīgā ģimene, priesteru aicinājumu avots

Kristus identitāte un Viņa misija vēsturē un pasaulē ir veidojusies Svētajā Ģimenē. Mēs varam teikt, ka šis ir modelis, kura ietvaros vairumā gadījumu notiek Kunga aicinājums kristīgo ģimeņu dēliem uz viņu iesvētīšanu un aicinājumu uz priesterību. Tādēļ kristīgo ģimeņu loma ir ļoti būtiska, lai veicinātu aicinājumu rašanos.

Gan priesterība un konsekrētā dzīve ir bezmaksas dāvanas no Kunga, un ir neapstrīdami, ka lielākā daļa aicinājumu rodas ģimenēs, kas tic un praktizē, ģimenēs, kurās tiek izdzīvotas Svētās Ģimenes no Nācaretes vērtības.

Atklājot šo aicinājumu, izšķiroša nozīme ir vecāku lomai savu bērnu veidošanā. Neviena institūcija nevar aizstāt to lomu izglītībā, "jo īpaši sirdsapziņas veidošanā. Jebkāda iejaukšanās šajā svētajā jomā ir nosodāma, jo tā pārkāpj vecāku tiesības nodrošināt saviem bērniem izglītību atbilstoši viņu vērtībām un uzskatiem, Spānijas bīskapu konference 2022.

Kristīgā ģimene ir aicinājuma mīlēt šūpulis.

In the Familiaris consortioPāvests Jānis Pāvils II mācīja, ka "kristīgā laulība un kristīgā ģimene veido Baznīcu: jo kristīgajā ģimenē cilvēciskā persona tiek ne tikai radīta un pakāpeniski ieviesta cilvēku kopienā ar audzināšanas palīdzību, bet ar cilvēciskās personas atdzimšanu, ar cilvēciskās personas atdzimšanu, ar cilvēciskās personas atdzimšanu un ar cilvēciskās personas atdzimšanu. kristības un izglītošana ticībā, kurā bērns tiek arī ievadīts Dieva ģimenē, kas ir Baznīca".

Ģimene, kas dzīvo pēc Svētās Ģimenes parauga, ir lūgšanas skola. Bērni jau no agras bērnības mācās spontāni likt Dievu pirmajā vietā, atpazīstot Viņu un uzsākot ar Viņu dialogu visos apstākļos. TTā ir arī dzīvas ticības skola, kur mācīšanās nenotiek teorētiski, bet gan ikdienas darbā. Arī ir misionāru izplatīšanas skola kā aktīvi konsekrēto aicinājumu veicinātāji.

Dzīvot saskaņā ar ģimenes evaņģēliju mūsdienās nav viegli, vēl jo vairāk šajos laikos. Tomēr, Evaņģēlijā mēs atrodam veidu, kā dzīvot svētu dzīvi gan personīgā, gan ģimenes līmenī, Patiešām sarežģīts, bet aizraujošs ceļš. Mēs varam sekot Svētās Ģimenes no Nācaretes piemēram un pateikties viņu aizbildniecībai.

Katrā ģimenē ir priecīgi un skumji, mierīgi un grūti brīži. Dzīve saskaņā ar ģimenes evaņģēliju neatbrīvo mūs no grūtībām un saspīlējumiem, no laimīgu spēka brīžu un skumju trausluma brīžu pieredzes. Mums jāsaprot, ka mūsdienās visas ģimenes vada Svētais Gars. Bet mums ir jāieklausās Garā, kas runā mūsos; mums ir nepieciešams ticības skatiens, lai saprastu realitāti aiz šķietamības.

Monsinjors Havjērs Ečevarrija (Javier Echevarría) Torreciudadas svētnīcā norādīja uz to, ka tieši ģimenes mājās "veidojas dažādi aicinājumi Baznīcā", un izteica vēlējumu, lai ģimenes būtu "patiesi kristīgas un uzskatītu kāda sava dēla aicinājumu uz priesterību par lielu dievišķu svētību".

Tikšanās "Katehēze un katehētika jaunajai evaņģelizācijai" (17-IX-2021) - CARF

Psaukuma atpazīšana kristīgajā ģimenē

Pāvests Francisks apustuliskajā pamudinājumā mums piedāvā Christus vivitdesmit vadlīnijas pārdomām par Svētās Ģimenes svētkiem, ģimenes audzināšanu un aicinājuma izvēles procesa veicināšanu bērniem.

  • Ģimene ir priviliģēta vide, kurā uzklausīt Kunga aicinājumu. un iemācīties uz to atbildēt ar dāsnumu, jo "tā ir joma, kurā cilvēks tiek mīlēts par sevi, nevis par to, ko viņš ražo vai kas viņam pieder".
  • Nozīme ticības izglītība. Tieši ģimenē vislabāk var iemācīties attiecības ar dzīvo Jēzu Kristu. Šī iemesla dēļ viņi mudina ģimenes lūgties un piedalīties sakramenti.
  • Apmācība par tikumiem "lai tie, kas ir aicināti, dāvātu Kungam savu dāsno "jā" un paliktu uzticīgi šim "jā". Starp šiem tikumiem viņš uzsvēra izturību, "lai spētu iet pret straumi labklājības sabiedrības priekšā".
  • Pāvests mudina katoļu ģimeni izdzīvot sastapšanās ar Kristu pieredziMērķis ir "ieklausīties Viņa Vārdā un atpazīt Viņa balsi caur izredzētību", atverot sevi Dievam priesterībā vai konsekrētajā dzīvē.
  • Viņi arī iesaka vecākiem paturēt prātā, ka "... savu bērnu izglītošanā vecākiem jāapzinās, kamēs neesam dāvanas īpašnieki, bet gan tās rūpīgi pārvaldnieki. mācīt viņus atpazīt sevi kā dāvanu un pavadīt viņus izšķiršanā, bet ne pieņemt lēmumus viņu vietā.
  • Uzskatiet dzīvi par upuri. Iedvesmojiet, ka "es esmu misija uz šīs zemes, un tas ir tas, kādēļ es esmu šajā pasaulē".

Kalšana labdarībā

  • Bērnu labdarība labdarībā jo "ģimene nav izolēta šūna, kurai ir vienalga, kas notiek ap to. Šī labdarības dimensija sākas paplašinātajā ģimenē, īpaši rūpējoties par vecvecākiem un veciem cilvēkiem, taču tai jābūt atvērtai arī citu cilvēku vajadzībām.
  • Informētības veicināšana par dažādiem profesiju veidiem un iedibināt aicinājumu kultūru. Pāvests pauž nožēlu par to, ka kristīgās ģimenes "pretojas savu bērnu aicinājumam uz priesterību vai konsekrēto dzīvi, vai arī lūdz viņiem dot priekšroku profesionālajai nākotnei, atliekot Kunga aicinājumu". Runājot par aicinājumu uz laulību, "bērniem nav nekā stimulējošāka kā redzēt, ka viņu vecāki dzīvo laulību un ģimeni kā misiju, ar prieku un pacietību, neskatoties uz grūtībām, skumjiem brīžiem un pārbaudījumiem".
  • Kā Baznīcai "mums ir misija pavadīt ģimenes. dzīvo mūsu kopienās. palīdzēt ģimenēm, kas dzīvo atstumtībā un nabadzībā; rūpēties par migrantu ģimenēm; neatstāt novārtā ģimenes, kas cietušas no šķiršanās un laulības šķiršanas.

Bibliogrāfija

- Bīskapu sinode, 2001.
- Clerus.org.
- Spānijas bīskapu konference 2022.
- Pāvesta Franciska audiencija, 2019.
- Pēcsinodālais apustuliskais pamudinājums Christus Vivit , pāvests Francisks, 2019. gads.

Priesteri, Dieva smaids uz zemes

Atzīmējiet savu ziedojumu. Palīdziet mums veidot diecēzes un reliģiskos priesterus.

Saistītie raksti