Paziņojums par rūpniecisko un intelektuālo īpašumu - CARF
Izvēlieties lapu

Juridiskais paziņojums

Informācija par piekļuves regulējumu tīmekļa vietnei, pakalpojumiem un īpašniekiem.

Ikona Gears datorā
Aviso legal CARF arrow down white

Vispārīga informācija

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un e-komerciju turpmāk ir izklāstīta vispārīga informācija par šo tīmekļa vietni:

Virsraksts:CARF, Centro Academico Romano fonds.
Adrese:Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid.

Reģistra dati: privāts kultūras veicināšanas fonds ar labdarības raksturu. Atzīta Kultūras ministrijā saskaņā ar ministra 1989. gada 22. V. rīkojumu, kas publicēts 13. V. B.O.E. un reģistrēts ar numuru 140.

Virsraksts:CARF, Centro Academico Romano fonds.
Adrese:Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid.

Rūpnieciskais īpašums
un intelektuālo

"Visas rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības šajā tīmekļa vietnē, kā arī tās saturs (teksti, logotipi, attēli, skaņas, audio, video, programmatūra...) ir CARF, Centro Académico Romano Fundación, ekskluzīvs īpašums vai arī to izmantošana ir atļauta to īpašnieku.

2001. gada 17. decembra Likuma Nr. 17/2001 par preču zīmēm 34. pants, kā arī citi valsts tiesību akti, kas var būt piemērojami, garantē ekskluzīvas tiesības izmantot iepriekšminētos atšķirīgos apzīmējumus tirdzniecībā. Līdz ar to to izmantošana trešām personām bez atļaujas ir aizliegta.

Lietotājs var apskatīt visus elementus, tos izdrukāt, 

kopēt tos un glabāt savā datorā vai jebkurā citā fiziskā datu nesējā ar nosacījumu, ka tas tiek darīts jūsu personīgai un privātai lietošanai, un tāpēc, komerciāla izmantošana, izplatīšana, modificēšana, pārveidošana vai dekompilēšana ir stingri aizliegta.

CARF nepiešķir nekāda veida licences vai izmantošanas atļaujas attiecībā uz tās intelektuālā un/vai rūpnieciskā īpašuma tiesībām vai jebkāda cita veida īpašumu vai tiesībām uz izmantošanu, reproducēšanu, izplatīšanu, komunikāciju vai pārveidošanu saistībā ar tīmekļa vietni, alfabētisko, fotogrāfisko vai cita veida saturu vai atbalstu".

Atgriešanas, atcelšanas un kompensācijas politika

  1. Šī tīmekļa vietne neiejaucas manuālo vai automātisko maksājumu pārvaldībā bankā, un tāpēc tā ir atbrīvota no jebkādām saistībām vai atbildības, kas izriet no to izpildes, kā arī no maksājumu atcelšanas.
  2. Lietotājs ir atbildīgs par sniegto datu patiesumu, un Centro Académico Romano Fundación patur tiesības, neskarot citas tiesiskas darbības, izslēgt no līgumā paredzētā pakalpojuma ikvienu lietotāju, kurš ir sniedzis nepatiesus datus.
  3. Ziedojumi šai struktūrai tiks veikti, izmantojot šajā tīmekļa vietnē vienmēr pieejamos maksāšanas līdzekļus, tostarp, ja nepieciešams, virtuālo POS drošu maksājumu, kura darbība ir pilnībā konfidenciāla ar Spānijas banku.
  4. Pēc ziedojuma veikšanas Centro Académico Romano Fundación nosūtīs ziedotājam atbilstošus paziņojumus attiecīgajiem juridiskajiem un akreditācijas mērķiem.
  5. Veiktā ziedojuma summa ir tīra un vienkārša, neatmaksājama un nepārvedama.
  6. Saskaņā ar Eiropas un valsts tiesību aktiem par personas datu aizsardzību jūs tiekat informēts, ka veidlapās ievadītie personas dati tiks iekļauti datnē, kas pieder šai struktūrai, lai tos izmantotu tikai tiem mērķiem, kuriem tie ir pieprasīti. Attiecīgajam īpašniekam jāpaziņo šai struktūrai par jebkādām izmaiņām.
  1. Saskaņā ar Eiropas un valsts tiesību aktiem par personas datu aizsardzību jūs tiekat informēts, ka attiecībā uz apstrādei vāktajiem personas datiem jums ir iespēja izmantot savas piekļuves, labošanas, anulēšanas un iebildumu tiesības, iesniedzot šai struktūrai adresētu pieprasījumu uz pasta vai elektronisko kontaktinformācijas adresi.
  2. Saskaņā ar šiem nosacījumiem, kā noteikts Eiropas un valsts personas datu aizsardzības noteikumos, šī struktūra darbojas kā datu apstrādātājs, par kuru atbildīgs ir virtuālā kases aparāta vai ārējā maksāšanas līdzekļa pārzinis, un tāpēc tā apstrādās datus tikai saskaņā ar datnes īpašnieka norādījumiem un neizmantos vai neizmantos tos citiem mērķiem, nevis tiem, kuriem tika veikts ziedojums, un nenodos tos citām personām pat glabāšanas nolūkā.
  3. Aizpildot attiecīgo veidlapu, piekrītot tās noteikumiem un aizpildot sadaļas, jūs nepārprotami piekrītat šīs struktūras atbrīvošanai no atbildības attiecībā uz trešo personu maksāšanas līdzekļiem un apliecināt atbilstību šajā informācijā izklāstītajiem nosacījumiem. Šajā veidlapā ievadītos personas datus šī struktūra izmantos tikai un vienīgi tiem nolūkiem, kas ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie ir pieprasīti.