Privātuma politika - CARF fonds
Izvēlieties lapu

Konfidencialitātes politika

Organizācijas īstenotie pasākumi, lai nodrošinātu lietotāju datu drošību un likumīgu izmantošanu un privātumu.

Bloķēšanas un atslēgas ikona datorā
Política de privacidad CARF arrow down white

Informācija

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi (Vispārīgā datu aizsardzības regula, VDAR) mēs jūs informējam, ka šajā tīmekļa vietnē savāktie personas dati, tostarp fotogrāfijas, var tikt iekļauti un apstrādāti datnē, kas pieder. Centro Académico Romano fonds.

Piekrišanas preferences

Lai sazinātos ar jums pa tālruni vai elektroniski, izmantojot jūsu e-pasta adresi, kā arī citiem mērķiem: lai apstrādātu jūsu informācijas pieprasījumu, apstrādātu jūsu sadarbības veidlapu, jūsu komentārus vai jautājumus, lai reģistrētos biļetena un/vai biļetena saņemšanai, lai garantētu pareizu uzmanību mūsu saziņā ar jums.

Personas dati

Personas datu turētāji ir informēti un piekrīt minēto datu, tostarp attēlu un audiovizuālo datu, bezmaksas un pilnīgai pārsūtīšanai Centro Académico Romano Fundación. Tāpat ar šo pašu aktu viņi pilnvaro Centro Académico Romano Fundación izplatīt, pārsūtīt un kopīgot minētos personas datus.

Kā arī tiesības uz attēlu bez maksas vai par maksu, ar jebkuru uzņēmumu, bez laika vai ģeogrāfiskā ierobežojuma. Visas iepriekš minētās darbības, vienmēr ievērojot pamatmērķus, kas ir saistīti ar Centro Académico Romano fonds.

Konfidencialitāte

Ievērojot mūsu apņemšanos ievērot konfidencialitāti, Centro Académico Romano fonds prioritāte ir saglabāt visstingrāko konfidencialitāti attiecībā uz visu informāciju, ko esat mums uzticējis, un tai ir nepieciešamie tehniskie, organizatoriskie un cilvēkresursi, lai garantētu, ka jūsu datiem var piekļūt tikai pilnvarots personāls, un jebkurā gadījumā pilnībā ievērojot jūsu privātumu.

Informējam jūs, ka jebkurā laikā varat izmantot savas tiesības piekļūt, labot, anulēt un iebilst pret mūsu datnēs iekļautajiem jūsu personas datiem, rakstveidā nosūtot oficiāla jūs identificējoša dokumenta kopiju uz šādu adresi. Centro Académico Romano fondsConde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid - Spānija vai izmantojot šādu e-pasta adresi privacy@carfundacion.org