CARF Stichting | Priesters, Gods glimlach
Selecteer een pagina

Priesters, Gods glimlach op aarde.

Geef uw donatie een gezicht. Help ons om diocesane en religieuze priesters te vormen.

In de voetsporen van de heilige Johannes Paulus II

Ga met ons mee naar Polen! We gaan op bedevaart naar de plaatsen waar de jonge Karol Wojtyla opgroeide en leefde, om zijn land, zijn geschiedenis en zijn diepgewortelde geloof in Jezus Christus te leren kennen.

Onze missie: helpen bij de vorming van priesters, hun goede naam verspreiden en bidden voor roepingen.

Wij geloven dat het mogelijk is het dagelijks leven van mensen te verbeteren door de integrale vorming van jonge mannen met een roeping tot het priesterschap. Daarom draagt CARF, dankzij zijn weldoeners, financieel bij zodat priesters en seminaristen uit de hele wereld een degelijke academische, theologische, menselijke en spirituele voorbereiding krijgen.

Foto's priesters
Bijbel icoon

Uitstekende opleiding

Dankzij gulle mensen zoals u kunnen deze kandidaten hun opleiding in Rome en Pamplona afmaken.

Kelk Icoon

Ondersteuning van roepingen

Elk jaar vragen meer dan 800 bisschoppen uit de hele wereld opleidingsbeurzen aan voor hun kandidaten.

Iconenwereld

Wereldwijd

De meeste roepingen worden tegenwoordig geboren in Afrikaanse of Amerikaanse landen, die niet over de middelen beschikken.

De kerk dienen op vijf continenten

131

landen die kandidaten sturen

122

alumni gewijde bisschoppen sinds 1989

1602

Opgeleide studenten

"Als er geen priesters waren, zou er geen Kerk zijn; laat geen roeping verloren gaan door gebrek aan middelen!

Dat denkt Margarita, een weldoener van CARF.
Infographic: Verdeling van een beurs
Hoe worden de kosten van een subsidie opgesplitst?

En waarom geen weldoener zijn?

Wij nodigen u uit om actie te ondernemen. Breng uw ideeën in de praktijk, word weldoener door gebed, verspreiding of financiële steun, neem deel aan onze activiteiten en wedstrijden, maak deel uit van de geschiedenis van CARF.

Bedevaarten

CARF organiseert, in samenwerking met specialisten in religieus toerisme, bedevaarten naar de belangrijkste plaatsen van het christendom: het Heilige Land, Rome, Lourdes, Fatima en nog veel meer.

Heilige Mis

Het is noodzakelijk om met de Heer verenigd te zijn. De Heilige Mis is het centrum van het leven van de Kerk en van iedere christen, en daarom delen wij met u de dagelijkse viering vanuit de Pauselijke Basiliek van de Heilige Michaël in Madrid.

Bid voor priesters

Hoewel ze er niet om vragen, hebben ze uw gebeden nodig om hen te troosten en hun missie voort te zetten. Laat hen door gebed weten dat zij op U rekenen en dat zij er niet alleen voor staan.

Verslag 2021

Ontdek wat de stichting in 2021 gaat doen.

CARF Stichting Geheugen 2021

De Raad van Bestuur van
Sociale Actie en de hulp van haar vrijwilligers

Afbeelding 1 van artikel Omnes 1 augustus
EVANGELISATIE

Pablo Blanco: "Eenheid maakt de boodschap van het Evangelie geloofwaardiger."

Afbeelding 2 van het artikel in Omnes van 1 augustus

ERVARINGEN

Kunst, schoonheid en God. Gaudí, incarnatie van goddelijke schoonheid