Hoe bid je voor de zieken? - CARF
Selecteer een pagina
M.V.C.
14 apr, 20

Blog

heilige expeditus

Hoe bid je voor de zieken?

In deze moeilijke dagen willen we bij CARF belang hechten aan het bidden voor de zieken en de meest behoeftigen. Doen zoals Jezus deed en zijn voorbeeld volgen in het heilige evangelie

Leer hoe je voor de zieken kunt bidden en ontdek hoe Jezus voor de zieken bad.

Laten we degenen die het het meest nodig hebben vandaag helpen.

Het Spaanse woordenboek zegt dat medelijden het "gevoel van medelijden en medelijden met hen die ontberingen of tegenslagen ondergaan" is. Echt mededogen met mensen in nood wordt van alle mensen verwacht, omdat mededogen deel uitmaakt van "menselijkheid".

Mededogen kunnen tonen maakt ons sympathiek voor anderen, het verruimt de geest en het hart, het maakt ons groter. De echte "groten" van alle tijden waren de barmhartigen, zij die in staat waren tot oprecht mededogen.

Ware compassie leidt niet alleen tot gevoel maar ook tot actie; en het kan leiden tot het geven van iemands leven, in concrete details en dagelijks, ter wille van de ander. Dit is zo omdat mededogen in de eerste plaats een essentieel kenmerk is van God en zijn werk.

"Alleen een God die ons zozeer liefheeft dat hij onze wonden en pijn op zich neemt, is het geloof waard." Benedictus XVI
De emeritus-paus merkt op dat "de grootsheid van de mensheid in wezen wordt bepaald door haar verhouding tot het lijden en tot het lijden. Dit geldt zowel voor het individu als voor de samenleving. Een samenleving die er niet in slaagt degenen die lijden te aanvaarden en die niet in staat is door mededogen bij te dragen zodat het lijden gedeeld en ook innerlijk gedragen wordt, is een wrede en onmenselijke samenleving" (Spe salvi, 38).

"De grootste ellende bestaat uit het niet weten hoe je moet liefhebben. Zij die blind en doof zijn voor de noden van anderen, van de zieken en de armen, zij die de andere kant opkijken en alleen om zichzelf geven" St. Teresa van Calcutta

Hoe bidden voor de zieken? Foto bidden voor de zieken Onderwerp 1
Matthias Grünewald was een schilder die in zijn tijd grotendeels onopgemerkt bleef. In het begin van de 16e eeuw schilderde hij een kruisigingsscène voor een altaarstuk in Isenheim, Elzas. Joseph Ratzinger schreef in 1999 over dit schilderij dat het "het meest ontroerende kruisigingsschilderij in het hele christendom" is.

De betekenis van het schilderij

Dit schilderij bevond zich in een klooster waar de zieken van de builenpestepidemieën van de late middeleeuwen naartoe werden gestuurd. "De gekruisigde man, aldus Ratzinger, wordt afgebeeld als een van hen, gemarteld door de grootste pijn van die tijd, zijn hele lichaam doorzeefd met builen van de pest.

Ratizinger geeft ook toe dat het lijdensverhaal en het kruis van Jezus vaak beangstigend zijn, omdat ze de ontkenning van het leven lijken. "In werkelijkheid is het precies het tegenovergestelde! Het kruis is Gods "ja" tegen de mens, de hoogste en meest intense uitdrukking van zijn liefde en de bron waaruit het eeuwige leven voortvloeit.

Uit het doorboorde hart van Jezus is dit goddelijke leven voortgekomen. Hij alleen is in staat de wereld van het kwaad te bevrijden en de groei van zijn Koninkrijk van rechtvaardigheid, vrede en liefde, waarnaar wij allen streven, tot stand te brengen.

Medelevende zorg voor de zieken

Medeleven hebben met de zieken en behoeftigen in deze moeilijke tijden is voor hen en met hen bidden door bijvoorbeeld te bidden: "Water van de zijde van Christus, was mij". Passie van Christus, versterk me. O goede Jezus, hoor mij. In je wonden, verberg me. Tegen de kwade vijand, verdedig mij. In het uur van mijn dood, roep me." Fragment van een gebed van St. Ignatius van Loyola

Naast het kruis van Jezus en ons kruis is en blijft er de Maagd Maria, die wij met vertrouwen en overtuiging aanroepen als "Gezondheid van de zieken en Troosteres van de bedroefden".

Jezus en de zieken

Vele passages in de Schrift laten zien hoe Jezus bad voor de zieken en zich onderwierp aan de wil van zijn vader. Hij stond in verbinding met de Vader en volgde zijn leiding bij alles wat hij deed en zei. (Johannes 5:17-18; Johannes 8:26).

Ziekte Bijbelse verwijzing Het verzoekschrift Wat deed Jezus, hoe bad hij voor de zieken?
Lepra Mattheüs 8:1-4 Heer, als u wilt, kunt u me reinigen. Dat doe ik," zei hij. Het is schoon!
Verlamming Mattheüs 8:5-13 (De centurio zei:) Heer, mijn knecht ligt thuis met verlamming en hij lijdt vreselijk. Hij bood aan hem te gaan genezen, maar de centurio zei dat hij vertrouwde op het gezag van Jezus' woord. Jezus zei toen: "Ga! Alles zal gebeuren zoals je geloofde".
Koorts Mattheüs 8:14-15 Jezus zag Petrus' schoonmoeder die ziek was. Hij raakte het gewoon aan.
Blindheid Johannes 9:1-7 De discipelen vroegen Jezus: "Rabbi, dat deze man blind geboren is, wie heeft er dan gezondigd, hij of zijn ouders?" Jezus antwoordde hun: "Noch hij heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is gebeurd opdat het werk van God in zijn leven duidelijk zou worden". Hij spuugde op de grond, maakte modder van het speeksel en smeerde dat op de ogen van de blinde man en zei dat hij zich moest gaan wassen in de poel van Siloam.
Invaliditeit Johannes 5:1-9 Jezus merkte hem op tussen de vele zieken bij het zwembad van Bethesda. Jezus vroeg hem of hij genezen wilde worden, de zieke man antwoordde met excuses, maar Jezus zei tegen hem: "Sta op, pak je mat op en loop".
Verlamde hand Mattheüs 12:9-14 Jezus zag de man toen hij de synagoge binnenkwam. Jezus zei hem zijn hand uit te steken.
Doofblindheid Marcus 7:31-37 Anderen brachten hem bij Jezus en smeekten hem de hand te leggen op de doofstomme man. Jezus nam de zieke man apart, stak zijn vingers in zijn oren en raakte zijn tong aan met speeksel. Hij keek op naar de hemel, zuchtte en zei "doe open".
Bloedstroom Mattheüs 9:20-22 Ze raakte de zoom van Jezus' kleed aan, terwijl ze dacht: "Als ik tenminste zijn kleed kan aanraken, zal ik genezen worden. Jezus draaide zich om, zag haar en zei tegen haar: "Houd moed, dochter! Je geloof heeft je genezen.
Met medewerking van:
D. Ramiro Pellitero IglesiasProfessor Pastorale Theologie, Faculteit Theologie, Universiteit van Navarra.

Priesters, Gods glimlach op aarde

Geef uw donatie een gezicht. Help ons om diocesane en religieuze priesters te vormen.

Gerelateerde artikelen