O nadácii CARF
Vyberte stranu

O CARF

Snažíme sa inšpirovať všetky srdcia, aby sa každý deň stávalo viac ľudí budujúcich spravodlivejšiu spoločnosť.

Čo máme robiť?

Vďaka našim dobrodincom pomáhame pri formácii kňazov, šírime ich dobré meno a modlíme sa za ich vernosť a povolania.

Pracujeme na tom, aby sa nestratilo žiadne povolanie a aby mohli vo svojej pastoračnej práci odovzdávať všetko prijaté svetlo, vedu a učenie.

Misia

Finančne prispievať, aby kňazi a seminaristi dostali solídnu akademickú, ľudskú a duchovnú prípravu.

Vízia

Veríme v náboženskú slobodu a v prínos excelentného vzdelávania k budovaniu spravodlivej spoločnosti.

Hodnoty

Bránime ľudské hodnoty inšpirované sociálnou náukou Cirkvi. 

Náš záväzok

Knihy Icon Books

Akademická

Bakalársky titul, špecializácia alebo doktorandský program poskytuje každému uchádzačovi špecifická odborná príprava v oblasti teológie, filozofie, kánonického práva alebo inštitucionálnej sociálnej komunikácie.

Ikona posvätných nádob

Duchovné

Seminaristi a kňazi dopĺňajú svoju akademickú a ľudskú formáciu o duchovnú, pretože musia byť pripravení nasledovať svoje povolanie a prepožičal svoje telo a ducha Pánovi.

Ikona Ľudia

Ľudské

Prostredníctvom rodinného prostredia a prípravy sa dosahuje rozvoj postojov, zručností a hodnôt, ktoré ovplyvňujú osobnostný a sociálny rast detí. kňazi.

Pripojíte sa k tejto výzve?

Táto nadácia finančne prispieva na to, aby kňazi a seminaristi z celého sveta dostali solídnu teologickú, ľudskú a duchovnú prípravu.

Ilustrácia Modliace sa ruky

Organizácia

Fernando Martí Scharfhausen

Fernando Martí Scharfhausen

Prezident
Fernando Martí Scharfhausen

Viceprezident
María Consuelo Mesa Casado

Tajomník, ktorý nie je patrónom
Fernando Moreno Cea

Členovia
José Luis Elías Rodríguez
Margarita García Pinilla
David Gómez García
Pablo Paunero Quijada
Amador Sosa Lora
Andrés Hernando Aboin
Marian Pampillón Olmedo

luis alberto rosales araque

Luis Alberto Rosales Araque

Výkonný riaditeľ
Luis Alberto Rosales Araque

Finančný riaditeľ
Juan José Ferrer-Bonsoms Millet

Riaditeľ marketingu a fundraisingu
Álvaro Garrido Bermúdez

Komunikácia a propagácia
Tono Martín Sanz de Bremond

Patronato de Acción Social
Rosana Díez-Canseco
Carmen Ortega

Delegáti v Katalánsku
Federico Armengol Pubill
Carlos García-Elias Cos

Delegát v Kastílii a Leóne
María Dolores Cuadrado Barbero

Delegát vo Valencii
Pedro Joaquín García Campillo

Delegát v Galícii
Andrés Barbé Riesco

Administratíva
Tomás Martín Ruiz
Diego García-Plata Ortiz-Villajos
Pedro Domínguez Benjumea
Pilar Maldonado Juárez

Výpočtová technika
Luis de Lucas od Madrid
Erick Castillo

Sekretariát
Ana García Fernández

História CARF:
viac ako 30 rokov služby Cirkvi

CARF je súkromná kultúrna nadácia na podporu charity. Zistite viac o jeho histórii a ceste, ktorú prešiel.

Stručný prehľad

Nadácia uznaná Ministerstvom kultúry podľa ministerského nariadenia z 22.5.1989, uverejneného v BOE z 13.6.1989, registrovaná pod číslom 140 s CIF: G-79059218.

Formácia kňazov bola prítomná v apoštolskej a kňazskej horlivosti zakladateľa Opus Dei, svätého Josemaría Escrivá de Balaguer. Jeho nástupca, blahoslavený Alvaro del Portillo, uskutočnil túto túžbu tým, že v roku 1984 inicioval činnosť dnešnej Pápežskej univerzity Svätého kríža v Ríme, a to pod vplyvom a na podnet svätého Jána Pavla II.

Ikona dokumentov