Dotácia CARF: kontinuita v čase - CARF
Vyberte stranu

Dotácia

Neustála podpora integrálnej formácie kňazov a seminaristov presahuje cykly ekonomiky. Pracujeme v nadačnom fonde (dotácie) CARF, aby sme ich mohli vždy podporiť.

Dotácia CARF CARF šípka nadol biela

Čo je cieľom?

Stránka dotácie má za cieľ dôsledne podporovať integrálnu formáciu kňazov a seminaristov mimo negatívnych cyklov ekonomiky.

Príjmy fondu sa investujú obozretne s cieľom zachovať kúpnu silu počiatočného kapitálu a časť zisku sa používa na štipendiá.

Investičný graf. Akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti a iné

Je to výsledok investície, ktorý sa používa ako študijná pomôcka.

Ako sa riadi?

Stránka dotácie CARF riadi výbor odborníkov, ktorý investuje tak, aby budúce generácie mali aspoň takú schopnosť konať ako súčasná generácia (medzigeneračná spravodlivosť). Približne:

Reinvestovať

Na tento účel sa časť výsledku investície (úroky, dividendy, kapitálové zisky atď.) reinvestuje do samotného fondu, aby fond nestratil svoju kúpnu silu vplyvom inflácie.

Stĺpcový graf

Zásady a záväzok

Spoločnosť CARF, ktorá sa zaviazala dodržiavať zásady spoločensky zodpovedného investovania, sa snaží investovať do fondov s iniciatívami, ktoré podporujú starostlivosť o životné prostredie, sociálnu zodpovednosť a dobré postupy správy a riadenia spoločností (ESG).

CARF tiež dodržiava kódexy správania týkajúce sa zodpovedných finančných investícií, a to tak z hľadiska prostriedkov a organizácie nadácie, ako aj výberu investícií.

Vďaka tomu, že vplyv daru bude trvalý, bude môcť nadácia CARF realizovať ambicióznejšie a dlhodobejšie projekty.

Čísla dosiahnuté v 2021

Prečítajte si podrobne našu správu o hospodárení Dotácia CARF. Cieľom je každoročne zvýšiť sumu vyčlenenú na štipendiá a študijné granty o 1 %.

Ikona štipendií

poskytované na štipendiá

Ikona pomoci

%

pomoci v roku 2021