Stretnutia nadácie CARF
Vyberte stranu

Stretnutia a aktivity zamerané na reflexiu

Priestory a fóra na diskusiu o aktuálnych otázkach.

Stretnutia Nadácia CARF CARF šípka dole biela

Kňazi, Boží úsmev na zemi

Pridajte k svojmu daru aj svoju tvár. Pomôžte nám formovať diecéznych a rehoľných kňazov.