Zásady ochrany osobných údajov - Nadácia CARF
Vyberte stranu

Zásady ochrany osobných údajov

Opatrenia, ktoré organizácia zaviedla na zabezpečenie bezpečnosti a zákonného používania údajov používateľov a ochrany súkromia.

Ikona zámku a kľúča na počítači
Política de privacidad CARF arrow down white

Informácie

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR) vás informujeme, že osobné údaje vrátane fotografií zhromaždené na tejto webovej stránke môžu byť zahrnuté a spracúvané v súbore, ktorý vlastní Nadácia Centro Académico Romano.

Súhlasné preferencie

Kontaktovať vás telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom vašej e-mailovej adresy, ako aj na iné účely: na vybavenie vašej žiadosti o informácie, na spracovanie vášho formulára na spoluprácu, vašich pripomienok alebo otázok, na registráciu na odber informačného bulletinu a/alebo bulletinu s cieľom zaručiť správnu pozornosť v našej komunikácii s vami.

Osobné údaje

Držitelia osobných údajov sú informovaní a súhlasia s bezplatným a úplným prenosom uvedených údajov, vrátane obrazových a audiovizuálnych údajov, na Centro Académico Romano Fundación. Tým istým aktom tiež oprávňujú Centro Académico Romano Fundación na šírenie, prenos a zdieľanie uvedených osobných údajov.

Rovnako ako práva na obraz, bezplatne alebo za poplatok, s akýmkoľvek subjektom, bez časového alebo geografického obmedzenia. Všetky vyššie uvedené skutočnosti, vždy v súlade so základnými cieľmi Nadácia Centro Académico Romano.

Ochrana osobných údajov

V súlade s naším záväzkom ochrany osobných údajov, Nadácia Centro Académico Romano má za prioritu zachovávať prísnu dôvernosť všetkých informácií, ktoré ste nám zverili, a disponuje technickými, organizačnými a ľudskými zdrojmi potrebnými na to, aby zaručila, že k vašim údajom budú mať prístup len oprávnení pracovníci, a to pri plnom rešpektovaní vášho súkromia.

Informujeme vás, že kedykoľvek môžete uplatniť svoje právo na prístup, opravu, zrušenie a námietku voči vašim osobným údajom zahrnutým v našich súboroch, a to písomne, spolu s kópiou úradného dokladu, ktorý vás identifikuje, na adresu Nadácia Centro Académico RomanoConde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid - Španielsko alebo prostredníctvom tejto e-mailovej adresy privacy@carfundacion.org