Solidarnostne zapuščine in oporoke: kaj so in kako jih podariti? - CARF
Izberite stran

Solidarna zapuščina in oporoke

Vaša zapuščina solidarnosti je naša zaveza za prihodnost in naša zaveza, da bomo še naprej podpirali duhovnike in semeniščnike na petih celinah.

Darujte solidarnostne volila in oporoke CARF puščica navzdol bela

Kaj je zapuščina solidarnosti?

Solidarnostna oporoka je oporočno razpolaganje v korist neprofitne ustanove. Za nas je to način, kako ohraniti vaša prizadevanja za boljši svet. Za nas je vaše sodelovanje bistvenega pomena in je oprijemljivo z zapuščino solidarnosti.

Kakšna je razlika med oporoko in zapuščino?

Skratka, zapuščina je določeno premoženje (hiša, avto, nakit), medtem ko je dedovanje zapuščina, v kateri se združita premoženje dediča in zapustnika. Pri dedovanju dedič nasledi pokojnikovo premoženje in tudi njegove dolgove ter pridobi vse pravice in obveznosti, ki niso prenehale s smrtjo posameznika. Pri zapuščini volilojemnik pridobi določeno premoženje, vendar ni odgovoren za obveznosti iz zapuščine.

Kaj lahko podarim?

Primeri prejetih zapuščin in pričevanj.

Ikona avtomobila

Podarite
vozila

Ikona prašičje banke

Podarite
ukrepi

Ikona za reševanje življenj

Podarite
ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE

Ikona hiše

Podarite
nepremičnine

Kaj vsebuje oporoka?

V skladu s členom 667 civilnega zakonika je oporoka "pravno dejanje ali transakcija, s katero oseba ali institucija razpolaga s celotnim vašim premoženjem ali njegovim delom po vaši smrti", odvisno od obsega oporoke. Oporoka je preklicljiva do trenutka smrti. Poznejša veljavna oporoka razveljavi prejšnjo. Mogoče je sprememba oporoke Notar mora izpolniti enake zahteve, kot so bile potrebne za izdajo prejšnje, tj. iti k notarju in prijaviti spremembe, ki jih je treba izvesti.

Ali ste vedeli, da za zapustitev oporoke vam ni treba biti član ali zapuščina solidarnosti? Vse, kar morate storiti, je, da se odločite v obliki zapuščine ali oporoke izraziti svoje prizadevanje za boljši svet ter priznati in biti hvaležni za vse, kar ste v življenju prejeli. Vaša solidarnost bo vedno prisotna, saj bo kot ustanova, ki je razglašena za javno korist, vsa vaša zapuščina ali oporoka namenjena temeljnim namenom pomoči pri celostni formaciji duhovnikov in semeniščnikov po vsem svetu.

Kako naj ravnam?

Zagotavljamo varen postopek obdelave vašega blaga.

Sestaviti oporoko ali solidarno oporoko je pravica.

Če želite sodelovati z oporoko ali solidarno oporoko v korist organizacije CARF, morate samo obiskati notarja in izraziti svojo voljo, da oporoko ali celotno premoženje ali njegov del zapišete v korist:

Fundacija Centro Académico Romano
Conde de Peñalver, 45 , Entre planta of 1 - 28006 Madrid
CIF: G-79059218

Če se spremenijo vaše osebne okoliščine ali namen, lahko zadnjo odločitev vedno spremenite.

Davka oproščena donacija

Davčna obravnava

Pri poravnavi oporoke za neprofitne subjekte ne velja davek na dediščine in darila, zato so solidarni dediči za upravičence oproščeni davka.

Vsa vrednost, ki jo želite podariti, bo namenjena njihovemu delu. Zato, del, dodeljen CARF, je izvzet iz obdavčitve.. Celotna zapuščina je v celoti namenjena za namene fundacije.

Za kaj se sredstva uporabljajo?

Izkupiček od prodaje premoženja bo namenjen pomembni naložbi. Prispeval bo k celostni formaciji duhovnikov in semeniščnikov po vsem svetu. To je zaveza, da za vsakim duhovniškim poklicem stoji še en Gospodov klic, namenjen vsakemu od nas kristjanov, ki zahteva osebno prizadevanje za zagotovitev sredstev za formacijo.

Donacije
v naravi

Sodeluje z donacijo v obliki prispevka blaga za cerkveno podporo.