Pravno obvestilo o industrijski in intelektualni lastnini - CARF
Izberite stran

Pravno obvestilo

Informacije o ureditvi dostopa do spletnega mesta, storitev in lastnikov.

Ikona Zobniki v računalniku
Pravno obvestilo CARF puščica navzdol bela

Splošne informacije

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in elektronskem poslovanju so v nadaljevanju navedene splošne informacije o tem spletnem mestu:

Naslov:CARF, Fundacija Centro Academico Romano.
Naslov:Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid.

Podatki iz registra: zasebna kulturna fundacija za promocijo z dobrodelnim značajem. Priznano s strani Ministrstva za kulturo v skladu z ministrsko odredbo z dne 22.V.1989, objavljeno v B.O.E. z dne 13.V. in registrirano pod številko 140.

Naslov:CARF, Fundacija Centro Academico Romano.
Naslov:Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid.

Industrijske nepremičnine
in intelektualni

"Vse pravice industrijske in intelektualne lastnine na tem spletnem mestu in njegovi vsebini (besedila, logotipi, slike, zvoki, avdio, video, programska oprema ...) so izključna last CARF, Centro Académico Romano Fundación, ali pa so njihovo uporabo odobrili njihovi lastniki.

Člen 34 zakona 17/2001 z dne 17. decembra 2001 o blagovnih znamkah in druga veljavna nacionalna zakonodaja zagotavljajo izključno pravico do uporabe navedenih razlikovalnih znakov v gospodarskem prometu. Zato je njihova uporaba s strani tretjih oseb brez dovoljenja prepovedana.

Uporabnik si lahko ogleda vse elemente in jih natisne, 

jih kopirati in shranjevati v računalniku ali na katerem koli drugem fizičnem mediju, če je to namenjeno vaši osebni in zasebni uporabi, in sicer, komercialna uporaba, distribucija, spreminjanje, predelava ali dekompilacija so strogo prepovedani.

CARF ne podeljuje nobene licence ali dovoljenja za kakršno koli uporabo svojih pravic intelektualne in/ali industrijske lastnine ali katere koli druge lastnine ali pravice do izkoriščanja, razmnoževanja, distribucije, sporočanja ali preoblikovanja, povezane s spletno stranjo, abecedno, fotografsko ali katero koli drugo vrsto vsebine ali podpore."

Politika vračila, odpovedi in vračila

  1. To spletno mesto ne posega v bančno upravljanje ročnih ali avtomatiziranih plačil in je zato izvzeto iz kakršnih koli obveznosti ali odgovornosti, ki izhajajo iz njihove izvedbe, kot tudi iz preklica plačil.
  2. Uporabnik je odgovoren za resničnost posredovanih podatkov, Centro Académico Romano Fundación pa si pridržuje pravico, da iz pogodbene storitve izključi uporabnika, ki je posredoval napačne podatke, brez poseganja v druge pravne ukrepe.
  3. Donacije temu subjektu bodo izvedene s plačilnimi sredstvi, ki so vedno na voljo na tem spletišču, po potrebi tudi z varnim virtualnim plačilom POS, katerega delovanje je pri španski banki popolnoma zaupno.
  4. Ko bo donacija opravljena, bo fundacija Centro Académico Romano Fundación donatorju poslala ustrezna sporočila za ustrezne pravne in akreditacijske namene.
  5. Znesek donacije je preprost, nevračljiv in neprenosljiv.
  6. V skladu z evropskimi in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov vas obveščamo, da bodo osebni podatki, ki jih vnesete v obrazce, vključeni v datoteko, ki je v lasti tega subjekta, da bi jih uporabil izključno za namene, za katere so bili zahtevani. O vsaki spremembi mora zadevni lastnik obvestiti to enoto.
  1. V skladu z evropskimi in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov vas obveščamo, da imate v zvezi z osebnimi podatki, zbranimi za obdelavo, možnost uveljavljati pravice do dostopa, popravka, preklica in ugovora, in sicer z zahtevo, naslovljeno na ta subjekt na poštni ali elektronski kontaktni naslov.
  2. Pod temi pogoji, kot jih določajo evropski in nacionalni predpisi o varstvu osebnih podatkov, ta subjekt deluje kot obdelovalec podatkov, za katerega je odgovoren upravljavec virtualne prodajne točke ali zunanjega plačilnega sredstva, zato bo podatke obdeloval le v skladu z navodili lastnika datoteke in jih ne bo uporabljal ali uporabljal za druge namene, kot so bili namenjeni donaciji, niti jih ne bo posredoval drugim osebam, niti za namene shranjevanja.
  3. Z izpolnitvijo ustreznega obrazca, sprejetjem njegovih pogojev in izpolnitvijo rubrik izrecno soglašate z oprostitvijo odgovornosti tega subjekta v zvezi s plačilnimi sredstvi tretjih oseb in potrjujete izpolnjevanje pogojev, določenih v teh informacijah. Osebne podatke, ki jih izpolnite v tem obrazcu, bo ta subjekt uporabil izključno za namene, ki so potrebni za namene, za katere so bili zahtevani.