Solidarnostni projekti - Fundacija CARF
Izberite stran

Patronato de Acción Social (PAS) in dobrodelni projekti, ki jih podpiramo

Duhovniki in njihovo neutrudno delo potrebujejo tudi prostovoljce za sodelovanje pri več nalogah. Pojasnjujemo nekatere podrobnosti.

Projekti solidarnosti CARF puščica navzdol bela

Delo duhovnikov

Poslanstvo duhovnika je osredotočeno na celotno človeštvo, ki postaja evharistija, zahvala in hvalnica, čaščenje Boga in dobrodelnost do bližnjega, poleg duhovnega dela pa je vir človeškega, kulturnega in družbenega razvoja povsod, kjer opravlja svoje pastoralno delo.

V tem prostoru CARF omogoča prepoznavnost prostovoljcev fundacije in solidarnostni projekti ki spodbujajo duhovnike po vsem svetu. Zgodbe o njegovem življenju lahko spremljate v spletnem razdelku pastoralni izleti.

Ikona za donacijo

Kaj je Patronato de Acción Social?

Patronato de Acción Social (PAS) želi z različnimi prostovoljnimi projekti dopolniti dejavnost fundacije CARF pri služenju Cerkvi in duhovnikom, in sicer na ta način:

  • Zagotavljanje mašnih oblačil in liturgičnih predmetov novo posvečenim duhovnikom in cerkvam s pomanjkanjem sredstev.
  • Zdravstveno-zdravstvena pomoč za duhovnike ali semeniščnike, ki so bili razseljeni iz svojih matičnih držav, ter oskrba in pomoč za starejše duhovnike brez spremstva.
  • Materialna podpora za različne naloge v župnijah v revnih državah, ki duhovnikom omogoča, da se v celoti posvetijo pastoralnemu poslanstvu.
  • Prispevek za postavitev in vzdrževanje župnijskih cerkva, gospodarskih poslopij ali župnijskih zdravstvenih ambulant na ogroženih območjih.
  • Podpora bogoslužju v župnijah na območjih, kjer je to zelo potrebno.
  • Zagotavljanje knjig z doktrinarno vsebino za knjižnice in ukrepe razvojnega sodelovanja.

Pridružite se
solidarnostni projekt meseca

Nova župnija za Homa Bay, Kenija

Katoliška cerkev Ugandskih mučencev Achego je župnija v Kaganu, globokem podeželskem območju v škofiji Homa Bay v okrožju Homa Bay v Keniji. Župnija je bila ustanovljena pred dvema letoma in vse je treba zgraditi od začetka. V okviru projekta je predlagana gradnja cerkve, župnišča in Marijinega svetišča ob poti. Poleg duhovnih koristi za 3.080 župljanov bo imela tudi odločilen družbeni vpliv na širšo skupnost Kagana. Glavni pričakovani socialni učinki so na področju zdravja, izobraževanja in zaposlovanja.

Oglejte si projekt

Na voljo so solidarnostni projekti:

Katere projekte podpiramo?

Podpiramo projekte po vsem svetu, ki imajo dokazan družbeni učinek, in jim zagotavljamo prepoznavnost. Delujemo kot most med projekti, ki se izvajajo v župnijah ali škofijah duhovnikov, ki se po usposabljanju v Rimu ali Pamploni vrnejo v svojo državo.

Projekti morajo imeti dokazan družbeni učinek in so lahko povezani s kantinami, dispanzerji, bolnišnicami, župnijskimi šolami, semenišči itd.

Zakaj dajemo prepoznavnost tem solidarnostnim projektom?

 

Ikona Cerkev Poznavanje dela Cerkve
zainteresiranim približati izkušnje krščanske dobrodelnosti in dela Cerkve v državah, ki nimajo dovolj sredstev. Z jasnimi dejavnostmi mlade ozaveščati o solidarnostnih projektih.
Ikona duhovnika Približuje se figuri duhovnika
Poudarjamo pomen duhovniškega dela po vsem svetu, ki je središče duhovnega, človeškega, kulturnega in družbenega razvoja.
Ikona kompasa Izrecna udeležba
Z molitvijo, širjenjem ali finančno pomočjo omogočamo podporo solidarnostnim projektom, tako da so ta dejanja sad osebnega žrtvovanja, s katerim prispevamo k delu teh duhovnikov.
Simbol CARF CARF in duhovniki
Prizadevamo si, da bi mladi, ko se kot duhovniki vrnejo v svoje škofije, lahko posredovali vso prejeto svetlobo, znanost in nauk. Trudimo se navdušiti srca naših dobrotnikov in prijateljev, da nas bo vsak dan več, ki bomo gradili pravičnejšo družbo.

Želite, da mladi na vaši šoli podprejo projekt? Pomagamo vam...

1. Ukrepi za ozaveščanje

posredovanje vrednosti solidarnosti do ljudi z manjšimi ekonomskimi, socialnimi in kulturnimi viri.

2. Solidarnostne pobude

Spodbujanje različnih dejavnosti za zbiranje denarja, ki spodbujajo pobudo in domišljijo učencev.

3. Družbena doktrina

S sodelovanjem spodbujamo izobraževanje, ki ga krepijo vrednote sodelovanja, solidarnosti in medkulturnosti.

Foto duhovnik

Stik s CARF

Če želite, da vaša šola sodeluje v solidarnostnem projektu, nam v naslednjem obrazcu pustite svoje podatke:

Neobjavljena oblika