Rättsligt meddelande om industriell och immateriell äganderätt - CARF
Välj en sida

Rättsligt meddelande

Information om regleringen av tillträdet till webbplatsen, tjänsterna och ägarna.

Icon Gears på en dator
Rättsligt meddelande CARF pil ner vit

Allmän information

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om e-handel, anges nedan de allmänna informationsuppgifterna för denna webbplats:

Rubriken:CARF, Centro Academico Romano Foundation.
Adress:Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid.

Registeruppgifter: privat kulturell stiftelse för främjande med välgörenhetskaraktär. Erkänd av kulturministeriet i enlighet med ministerieförordningen av den 22.V.1989, offentliggjord i B.O.E. av den 13.V. och registrerad under nummer 140.

Rubriken:CARF, Centro Academico Romano Foundation.
Adress:Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid.

Industriell egendom
och intellektuell

"Alla industriella och immateriella rättigheter på denna webbplats och dess innehåll (texter, logotyper, bilder, ljud, ljud, video, mjukvara...) är CARF:s, Centro Académico Romano Fundación:s exklusiva egendom, eller har godkänts av ägarna.

I artikel 34 i lag 17/2001 av den 17 december 2001 om varumärken, liksom i annan tillämplig nationell lagstiftning, garanteras ensamrätten att använda de ovannämnda kännetecknen i näringslivet. Det är därför förbjudet för tredje part att använda dem utan tillstånd.

Användaren kan visa alla element och skriva ut dem, 

kopiera dem och lagra dem på din dator eller på något annat fysiskt medium, förutsatt att det är för ditt personliga och privata bruk, och därför, kommersiell användning, distribution, modifiering, ändring eller dekompilering är strängt förbjudet.

CARF beviljar ingen licens eller tillstånd att använda sina immateriella och/eller industriella rättigheter eller någon annan egendom eller rätt till utnyttjande, reproduktion, distribution, kommunikation eller omvandling med anknytning till webbsidan, alfabetiska, fotografiska eller andra typer av innehåll eller stöd".

Regler för returer, avbokning och återbetalning

  1. Denna webbplats ingriper inte i bankens hantering av manuella eller automatiserade betalningar, och är därför befriad från alla skyldigheter eller ansvar som uppstår i samband med genomförandet av dem, liksom vid annullering av betalningar.
  2. Användaren är ansvarig för att de uppgifter som lämnas är korrekta, och Centro Académico Romano Fundación förbehåller sig rätten att utesluta användare som lämnat felaktiga uppgifter från den avtalade tjänsten, utan att det påverkar andra rättsliga åtgärder.
  3. Donationer till denna enhet kommer att göras med de betalningsmedel som alltid är tillgängliga på denna webbplats, inklusive, i förekommande fall, säker betalning via virtuell kassa, vars funktion är helt konfidentiell för den spanska banken.
  4. När donationen har gjorts kommer Centro Académico Romano Fundación att skicka lämpliga meddelanden till donatorn för lämpliga juridiska och ackrediteringsändamål.
  5. Donationsbeloppet ska vara rent och enkelt, inte återbetalningsbart och inte överförbart.
  6. I enlighet med europeiska och nationella bestämmelser om skydd av personuppgifter informeras du om att de personuppgifter som du anger i formuläret kommer att ingå i en fil som ägs av denna enhet för att användas uteslutande för de ändamål för vilka de begärs. Varje ändring måste anmälas till denna enhet av respektive ägare.
  1. I enlighet med europeiska och nationella bestämmelser om skydd av personuppgifter informeras du om att du, när det gäller de personuppgifter som samlas in för behandling, har möjlighet att utöva din rätt till tillgång, rättelse, annullering och invändning genom att skicka en begäran till denna enhet på den postala eller elektroniska kontaktadressen.
  2. Under dessa förutsättningar, som fastställs i europeiska och nationella bestämmelser om skydd av personuppgifter, agerar denna enhet som ett personuppgiftsbiträde för vilket den som ansvarar för den virtuella kassan eller det externa betalningsmedlet är ansvarig, och kommer därför endast att behandla uppgifterna i enlighet med instruktionerna från ägaren av filen, och kommer inte att tillämpa eller använda dem för andra ändamål än de för vilka donationen gjordes, och kommer inte heller att överföra dem till andra personer, inte ens för lagringsändamål.
  3. Genom att fylla i ett motsvarande formulär och acceptera villkoren och fylla i avsnitten ger du uttryckligen ditt samtycke till att denna enhet är befriad från ansvar när det gäller betalningsmedel från tredje part och bekräftar att du uppfyller de villkor som anges i denna information. De personuppgifter som du fyller i detta formulär kommer att användas av denna enhet i det enda och exklusiva syfte som är nödvändigt för de ändamål för vilka de begärs.