Solidaritetsprojekt - CARF Foundation
Välj en sida

Patronato de Acción Social (PAS) och de välgörenhetsprojekt som vi stöder.

Prästerna och deras outtröttliga arbete behöver också frivilliga som samarbetar i flera olika uppgifter. Vi förklarar några av detaljerna.

CARF-solidaritetsprojekt arrow down white

Prästernas arbete

Prästens uppdrag är centrerat på hela mänskligheten som blir till eukaristin, tacksägelse och lovsång, tillbedjan av Gud och kärlek till sin nästa, men utöver det andliga arbetet är de en källa till mänsklig, kulturell och social utveckling varhelst de utför sitt pastorala arbete.

Här synliggör CARF stiftelsens volontärer och de frivilliga i stiftelsen samt Solidaritetsprojekt. som främjar präster över hela världen. Du kan följa berättelserna om hans liv via webbsektionen på pastorala turer.

Donationsikon

Vad är Patronato de Acción Social?

Patronato de Acción Social (PAS) syftar till att komplettera CARF-stiftelsens verksamhet i tjänst för kyrkan och prästerna genom olika volontärprojekt, och gör det på detta sätt:

  • Tillhandahållande av kläder och liturgiska föremål till nyvigda präster och kyrkor med knappa resurser.
  • Medicinsk-hälsovårdshjälp till präster och seminarister som fördrivits från sina ursprungsländer samt vård och hjälp till äldre präster som är ensamma.
  • Materiellt stöd för olika uppgifter i församlingar i behövande länder, så att prästerna kan ägna sin tid fullt ut åt sitt pastorala uppdrag.
  • Bidrag till installation och underhåll av församlingskyrkor, uthus eller sjukhus i nödsituationer.
  • Stöd till gudstjänster i församlingar i områden med stora behov.
  • Tillhandahållande av böcker med doktrinärt innehåll för bibliotek och åtgärder för utvecklingssamarbete.

Gå med i
månadens solidaritetsprojekt

Ny församling i Homa Bay, Kenya

Uganda Martyrs Achego Catholic Church är församling i Kagan, ett djupt landsbygdsområde i Homa Bay Diocese, Homa Bay County, Kenya. Församlingen grundades för två år sedan och allt måste byggas upp från grunden. I projektet föreslås en kyrka, ett församlingshem och en Mariahelgedom vid sidan av vägen. Förutom de andliga fördelarna för de 3 080 församlingsmedlemmarna kommer det att ha en avgörande social inverkan på samhället i Kagan. De viktigaste sociala konsekvenserna förväntas gälla hälsa, utbildning och sysselsättning.

Se projekt

Solidaritetsprojekt finns tillgängliga:

Vilka projekt stöder vi?

Vi stödjer genom att synliggöra projekt över hela världen som har en bevisad social inverkan. Vi fungerar som en brygga mellan de projekt som genomförs i församlingarna eller stiftet av präster som återvänder till sitt land efter att ha utbildats i Rom eller Pamplona.

Projekten måste ha en bevisad social inverkan och kan vara relaterade till matsalar, sjukhus, sjukhus, församlingsskolor, seminarier osv.

Varför synliggör vi dessa solidaritetsprojekt?

 

Ikonkyrkan Kunskap om kyrkans arbete
Att föra intresserade parter närmare erfarenheterna av kristen välgörenhet och kyrkans arbete i länder som saknar resurser. Att göra unga människor medvetna om solidaritetsprojekt genom uttryckliga aktiviteter.
Präst-ikon Närmar sig prästens figur
Vi förmedlar betydelsen av prästernas arbete i hela världen som en pol för andlig, mänsklig, kulturell och social utveckling.
Kompass-ikonen Uttryckligt deltagande
Vi underlättar stödet till solidaritetsprojekt genom bön, spridning eller ekonomiskt stöd, så att dessa åtgärder blir resultatet av personliga uppoffringar för att bidra till dessa prästers arbete.
CARF-symbol CARF och prästerna
Vi arbetar för att de unga människor som utbildats ska kunna förmedla allt ljus, all vetenskap och all lära som de fått när de återvänder till sina stift som präster. Vi försöker inspirera våra välgörare och vänner så att vi varje dag blir fler som bygger ett mer rättvist samhälle.

Vill du att ungdomarna i din skola ska stödja ett projekt? Vi kan hjälpa dig...

1. Åtgärder för att öka medvetenheten

Att förmedla till eleverna värdet av solidaritet med människor med mindre ekonomiska, sociala och kulturella resurser.

2. Solidaritetsinitiativ

Uppmuntra olika aktiviteter för att samla in pengar, vilket väcker elevernas initiativ och fantasi.

3. Social doktrin

Genom att delta främjar vi en utbildning som bygger på värderingar som samarbete, solidaritet och interkulturalitet.

Foto präst

Kontakta CARF

Om du vill att din skola ska delta i ett solidaritetsprojekt kan du lämna dina uppgifter i följande formulär:

Opublicerad form