Sınai ve Fikri Mülkiyet Yasal Bildirimi - CARF
Bir Sayfa Seçin

Yasal Uyarı

Web sitesine, hizmetlere ve sahiplere erişimin düzenlenmesine ilişkin bilgiler.

Bilgisayarda Icon Gears
Yasal uyarı CARF aşağı ok beyaz

Genel bilgiler

Kişisel verilerin işlenmesi ve e-ticaret ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunmasına ilişkin 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (AB) 2016/679 uyarınca, bu web sitesinin genel bilgi ayrıntıları aşağıda belirtilmiştir:

Başlık:CARF, Centro Academico Romano Vakfı.
Adres:Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid.

Kayıt verileri: hayırsever karakterli özel kültürel tanıtım vakfı. Kültür Bakanlığı tarafından 22.V.1989 tarihli Bakanlık Emri uyarınca tanınmış, 13.V. tarihli B.O.E.'de yayınlanmış ve 140 numara altında kaydedilmiştir.

Başlık:CARF, Centro Academico Romano Vakfı.
Adres:Conde de Peñalver, 45. Entreplanta, oficina 1. 28006 Madrid.

Endüstriyel mülk
ve entelektüel

"Bu web sitesi ve içeriğindeki tüm sınai ve fikri mülkiyet hakları (metinler, logolar, resimler, sesler, video, yazılım...) CARF, Centro Académico Romano Fundación'un münhasır mülkiyetindedir veya kullanımları sahipleri tarafından yetkilendirilmiştir.

17 Aralık 2001 tarihli ve 17/2001 sayılı Markalar Yasası'nın 34. maddesi ve uygulanabilecek diğer ulusal mevzuat, yukarıda belirtilen ayırt edici işaretlerin ticaret sırasında münhasıran kullanım hakkını garanti eder. Sonuç olarak, bunların yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından kullanılması yasaktır.

Kullanıcı tüm öğeleri görüntüleyebilir, yazdırabilir, 

kişisel ve özel kullanımınız için olması koşuluyla bunları kopyalayabilir ve bilgisayarınızda veya başka herhangi bir fiziksel ortamda saklayabilirsiniz, ti̇cari̇ kullanim, dağitim, modi̇fi̇kasyon, deği̇şti̇rme veya kaynak kismina dönüştürme kesi̇nli̇kle yasaktir.

CARF, fikri ve/veya sınai mülkiyet hakları veya web sayfası, alfabetik, fotoğrafik veya diğer herhangi bir tür içerik veya destek ile ilgili herhangi bir diğer mülkiyet veya kullanım, çoğaltma, dağıtım, iletişim veya dönüştürme hakkı üzerinde herhangi bir lisans veya kullanım yetkisi vermez."

İade, iptal ve geri ödeme politikası

  1. Bu web sitesi, manuel veya otomatik ödemelerin banka yönetimine müdahale etmez ve bu nedenle bunların gerçekleştirilmesinden ve ödemelerin iptalinden kaynaklanan herhangi bir yükümlülük veya sorumluluktan muaftır.
  2. Kullanıcı, sağlanan verilerin doğruluğundan sorumludur ve Centro Académico Romano Fundación, diğer yasal işlemlere halel getirmeksizin, yanlış veri sağlayan herhangi bir kullanıcıyı sözleşmeli hizmetten hariç tutma hakkını saklı tutar.
  3. Bu kuruluşa yapılacak bağışlar, bu web sitesinde her zaman mevcut olan ödeme araçlarıyla yapılacaktır; buna, uygun olduğu durumlarda, işleyişi İspanyol bankasıyla tamamen gizli olan sanal POS güvenli ödeme de dahildir.
  4. Bağış yapıldıktan sonra, Centro Académico Romano Fundación uygun yasal ve akreditasyon amaçları için bağışçıya uygun iletişimleri gönderecektir.
  5. Yapılan bağış miktarı saf ve basit olacak, iade edilemeyecek ve devredilemeyecektir.
  6. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin Avrupa ve ulusal düzenlemelerin amaçları doğrultusunda, formlara girdiğiniz kişisel verilerin, yalnızca talep edildikleri amaçlar için kullanılmak üzere bu kuruluşun sahip olduğu bir dosyaya dahil edileceği konusunda bilgilendirilirsiniz. Herhangi bir değişiklik, ilgili sahibi tarafından bu kuruluşa bildirilmelidir.
  1. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin Avrupa ve ulusal düzenlemelere uygun olarak, işlenmek üzere toplanan kişisel verilerle ilgili olarak, posta veya elektronik iletişim adresinden bu kuruluşa yöneltilen bir talep yoluyla erişim, düzeltme, iptal ve itiraz haklarınızı kullanma olanağına sahip olduğunuz konusunda bilgilendirilirsiniz.
  2. Avrupa ve ulusal kişisel veri koruma yönetmelikleri tarafından belirlenen bu tesisler kapsamında, bu kuruluş, sanal POS veya harici ödeme araçlarının denetleyicisinin sorumlu olduğu bir veri işlemcisi olarak hareket eder ve bu nedenle verileri yalnızca dosya sahibinin talimatlarına uygun olarak işleyecek ve bunları bağışın yapıldığı amaçlar dışında uygulamayacak veya kullanmayacak veya depolama amacıyla bile olsa başka kişilere iletmeyecektir.
  3. Şartlarını kabul ederek ilgili formu doldurarak ve bölümleri doldurarak, bu kuruluşun üçüncü taraf ödeme araçlarına ilişkin sorumluluk muafiyetini açıkça kabul etmiş ve bu bilgilerde belirtilen koşullara uymayı onaylamış olursunuz. Bu formu doldurduğunuz kişisel veriler, bu kuruluş tarafından talep edildikleri amaçlar için gerekli olan tek ve münhasır amaç için kullanılacaktır.